Historia

Studia doktoranckie z historii

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej prowadzi studia doktoranckie z historii od dnia 1 października 2012 r. Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych (bezpłatnych) i niestacjonarnych (płatnych). Doktoranci mogą otrzymać stypendium oraz miejsce w Domu Studenta. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów.Na studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy złożą właściwe dokumenty i uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzi komisja rekrutacyjna pod kierunkiem Dyrektora Instytutu Historii i Politologii. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • rozmowę kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej, której celem jest ustalenie predyspozycji kandydata do pracy naukowej,
  • analizę dokumentów kandydata.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje punkty według następujących kryteriów (plik do pobrania).

Komisja rekrutacyjna dokona przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/  (logowanie online będzie aktywne od 24 czerwca), a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.

Komplet dokumentów zawiera:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania),
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej,
  • zdjęcia kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji.

Kierownik studiów doktoranckich:

dr hab., prof. ndzw. Agnieszka Teterycz-Puzio

Dyżury:  środa w godz. 14.00-15.30 oraz czwartki po uprzednim umówieniu spotkania 14.00-15.30, w pokoju nr 48 Wydziału Filologiczno-Historycznego, ul.Arciszewskiego 22a. 

Kontakt: agnieszka.teterycz-puzio@apsl.edu.pl

Więcej informacji na stronie Instytutu Historii i Politologii

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro

Tel. kontaktowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej