Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa*

* specjalność zostanie uruchomiona po uzyskaniu akceptacji MNiSW

3,5-letnie studia inżynierskie

Na tej specjalności student zdobywa wiedzę i umiejętności oparte na geograficznych, biologicznych, chemicznych i fizycznych podstawach funkcjonowania środowiska dotyczące problematyki związanej z gospodarką i ochroną wód, gospodarką odpadami oraz procesami technologicznymi uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, a także projektowaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach specjalności student nabywa wiedzę specjalistyczną w zakresie modelowania procesów zachodzących w przyrodzie z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi do celów projektowych i planistycznych. Uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Perspektywa zatrudnienia

Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy zawodowej w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa hydrotechnicznego, lądowego, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, komunalne, ochrony i rekultywacji środowiska. Absolwenci mogą również pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkołach średnich, uczelniach i instytucjach badawczych, prowadzić firmy wykonawcze oraz biura projektowe.

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze studiów.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro

Tel. kontaktowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej