Educational offer

Educational offer of Pomeranian Academy in Słupsk

Bachelor’s degree (BD) /  Studia pierwszego stopnia (SPS)

Filed of study / Kierunek studiów

Specialities / Specjalności

Administration FTS and ExS  Administracja S i NS

 • Local Government Administration/ Administracja samorządowa
 • Administration of Justice/ Administracja wymiaru sprawiedliwości
 • Economic Administration/ Administracja gospodarcza

National Security FTS and ExS

Bezpieczeństwo narodowe  S i NS

 • Defense policy/ Obronność państwa
 • Cyberspace Protection/ Ochrona cyberprzestrzeni
 • Cyber Media/ Cybermedia
 • Cyber Threat/ Cyberzagrożenia
 • Crisis managment/ Zarządzanie kryzysowe
 • Security and public order/ Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Port and seafaring safety (extramural studies only)/ / Bezpieczeństwo żeglugi morskiej i portów (tylko na studiach niestacjonarnych)

Biology FTS and ExS

Biologia S i SN

 • Nature (t)/ Przyroda (n)
 • Medical biology/ Biologia medyczna
 • Herbal treatment/ Ziołolecznictwo
 • Biology with Extended Foreign Language/ Biologia z rozszerzonym językiem obcym

Art education in the area of musical art FTS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  S

 • Musical education (t)/ Edukacja muzyczna (n)

Education in technology and informatics (3,5-year engineering studies) FTS

Edukacja techniczno – informatyczna (3,5 – letnie studia inżynierskie) S

 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • Designing network and mobile applications/ Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych
 • Designing in automatics and robotics/Programowanie w automatyce i robotyce

English Philology FTS and ExS

Filologia angielska S i NS

 • English Philology – translation/ Filologia angielska – translatoryczna
 • English Philology (t)/ Filologia angielska (n)
 • English Philology – Media Communication/ Filologia angielska- komunikacja w mediach

German Philology FTS and ExS

Filologia germańska S i NS

 • German philology (t)/ Filologia germańska (n)
 • erman philology – the German language in business and tourism/ Filologia germańska – j. niemiecki w biznesie i turystyce

Russian Philology FTS

Filologia rosyjska S

 

 • Russian Philology - the Russian language in business and tourism/ Filologia rosyjska – j. rosyjski w biznesie i turystyce
 • Russian Philology – literary-translation/ Filologia rosyjska – literacko-przekładowznawcza
 • Russian Philology with English language/ Filologia rosyjska z j. angielskim
 • Russian Philology with Teaching Polish as a Foreign Language/ Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Polish Philology FTS

Filologia polska S

 

 • Journalism and new media/ Dziennikarstwo i nowe media
 • Publishing and editorial/ Wydawniczo – redaktorska
 • Teaching specialisation/Specjalizacja nauczycielska
 • General Speech Therapy (t)/ Logopedia ogólna (n)

Technical Physics (3,5-year engineering studies) FTS

Fizyka techniczna (3,5 – letnie studia inżynierskie) S

 • Ecotechnologies – renewable energy sources/ Ekotechnologie – odnawialne źródła energii
 • Technical methods in criminalistics/ Metody techniczne w kryminalistyce
 • Physicochemical Material Science Engineering/ Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa

Geography FTS and ExS

Geografia S i NS

 

 • Shaping and management of the natural environment/ Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Economy and local government politics/ Gospodarka i polityka samorządowa
 • Geoinformation/ Geoinformacja

History FTS, EvS

Historia S i S popołudniowe

 

 

 • Archive and documentation management in Office and company/ Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
 • History of military/ Historia wojskowa
 • American studies/ Amerykanistyka
 • Teaching specialisation/Specjalizacja nauczycielska
 • Regional history for candidates 50+/ Historia regionalna dla kandydatów 50+
 • History of Christianity for candidates 50+/ Historia chrześcijaństwa dla kandydatów 50+

Information technology3,5-year engineering studies FTS and ExS

Informatyka3,5 letnie inżynierskie S i NS

 • Programming/ Programowanie

Cosmetology FTS and ExS Kosmetologia S i NS

 • Cosmetology/ Kosmetologia ogólna

Mathematics FTS and ExS

Matematyka S i NS

 

 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • Data analysis in Business Intelligence/ Analiza danych wBusiness Intelligence
 • Financial mathematisc / Matematyka finansowa

Environmental Protection FTS and ExS

Ochrona środowiska S i NS

 

 • Nature and landscape protection/ Ochrona przyrody i krajobrazu
 • Eco-Energetocs/ Ekoenergetyka
 • Biomonitoring and Balanced Development/ Biomonitoring i zrównoważony rozwój
 • Communal, water and sewage management system/ Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 • Natural management of urban space/ Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską
 • Environmental Protection in Public Administration (extramural studies only)/ Ochrona środowiska w administracji publicznej (tylko na studiach niestacjonarnych)

Pedagogy FTS and ExS

Pedagogika S i NS

 

 • Elementary education with english language (t)/ Edukacja elementarna z j. angielskim (n)
 • Psychopedagogy with pedagogy preparation/ Psychopedagogika z przygotowaniem pedagogicznym
 • Care and educational pedagogy with social help and pedagogy preparation/ Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą społeczną z przygotowaniem pedagogicznym
 • Rehabilitation pedagogy with sociotherapy and pedagogy preparation Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią z przygotowaniem pedagogicznym

Nursing FTS

Pielęgniarstwo S

 

Political science FTS and EvS Politologia S i S popołudniowe

 

 • New media and social communication/ Nowe media i komunikacja społeczna
 • Projects management/ Zarządzanie projektami
 • Migration politics/ Polityka migracyjna
 • Public and local government politics/ Polityka samorządowa i publiczna

Social work FTS and ExS

Praca socjalna S i NS

 • Social work in social assistance in multi-cultural environment/ Praca socjalna w pomocy społecznej w środowisku wielokulturowym

Medical rescue FTS and ExS Ratownictwo medyczne S i NS

 

Sociology FTS and ExS

Socjologia S i NS

 

 • Cryminology and sociology of penitentiary/ Kryminologia i socjologia penitencjarna
 • Family assistant/ Asystent rodziny
 • Crime Prevention with Social Psychology/ Prewencja kryminalna z socjopsychologią

Tourism and recreation FTS and ExS

Turystyka i rekreacja S i NS

 • Geotourism/ Geoturystyka
 • Health tourism/ Turystyka zdrowotna
 • Active tourism/ Turystyka aktywna
 • Tourism in Coastal Zones/ Turystyka w strefie nadmorskiej

Management FTS, FvS and ExS Zarządzanie S, S popołudniowe i NS

 

 • Corporation management/ Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Human resources management/ Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Accounting/ Rachunkowość
 • Sales manager/ Manager sprzedaży
 • Transport management – spedition and Logistics/ Zarządzanie transportem – spedycją, logistyką

Physiotherapy JMS FTS and ExS

Fizjoterapia JSM S i NS

 

 

Master’s degree (MD)/ Studia drugiego stopnia (SDS)

Filed of study / Kierunek studiów

Specialities / Specjalności

National Security FTS and ExS

Bezpieczeństwo narodowe S i NS

 

 • Management of business entity’s security/ Zarządzanie bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych
 • Local community security/ Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • IT security/ Bezpieczeństwo informatyczne
 • International security/ Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Criminology with crime detection/ Kryminologia z kryminalistyką
 • Environment, health and safety management/Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

Biology FTS and ExS

Biologia S i NS

 • Medical biology/ Biologia medyczna
 • Natural expert appraisal and biomonitoring/ Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring
 • Teaching specialisation/ Spec. nauczycielska

Art education in the area of musical art FTS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej S

 • Animation of culture/ Animacja kultury
 • Musical education (t)/ Edukacja muzyczna (n)

Filologia angielska S i NS

English Philology FTS and ExS

 • English Philology- translation studies/ Filologia angielska – translatoryczna
 • English Philology (t)/ Filologia angielska (n)

German Philology FTS and ExS Filologia germańska S i NS

 • German Philology - the German language in business and tourism/ Filologia germańska – j. niemiecki w biznesie i turystyce
 • German Philology (t)/ Filologia germańska (n)

Russian Philology FTS

Filologia rosyjska S

 • Russian Philology with English language/ Filologia rosyjska z j. angielskim (n)
 • Russian Philology - the Russian language in business and tourism/ Filologia rosyjska - Język rosyjski w biznesie i turystyce

Polish Philology FTS

Filologia polska S

 • Pomeranian studies/ Pomorzoznawstwo
 • Modern culture/ Kultura współczesna
 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska

Geography FTS and ExS

Geografia S i NS

 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • Tourism /Turystyka
 • Shaping and management of the natural environment /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Economy and local government administration/Gospodarka i administracja samorządowa

History FTS FvS

Historia S i S popołudniowe

 • Archive studies with learning about Pomerania/ Archiwistyka z pomorzoznawstwem
 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • International politic and economical relations/ Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Regional history for candidates 50+/ Historia regionalna dla kandydatów 50 +

Mathematics FTS ExS

Matematyka S i NS

 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • Applied Mathematics/ Matematyka stosowana

Pedagogy FTS and ExS

Pedagogika S i NS

 • Care and educational pedagogy with social help and pedagogy preparation/ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną z przygotowaniem pedagogicznym
 • Gerontology with health promotion/ Gerontogogika z promocją zdrowia
 • Psychopedagogy with pedagogy preparation/ Psychopedagogikaz przygotowaniem pedagogicznym
 • Elementary education with pedagogy therapy (t) with pedagogy preparation/ Edukacja elementarna z terapia pedagogiczną (n) z przygotowaniem pedagogicznym
 • Pedagogy (t) with pedagogy preparation/ Pedagogika (n) z przygotowaniem pedagogicznym
 • Rehabilitation pedagogy with social prevention and pedagogy preparation/ Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną z przygotowaniem pedagogicznym

Nursing FTS and ExS Pielęgniarstwo S i NS

 

Managment* FTS, FvS and ExSZarządzanie* S, S popołudniowe i NS

 • International business/ Biznes międzynarodowy
 • Manager management/ Zarządzanie managerskie
 • Tourist economy management/ Zarządzanie gospodarką turystyczną
 • Logistic management/ Zarządzanie logistyczne

 

Phd Studies/ Studia trzeciego stopnia (STS)

Filed of study / Kierunek studiów

Literaturoznawstwo S dla absolwentów SDS lub JSM

Literary Studies FTS for Master degree graduates

Historia S dla absolwentów SDS lub JSM

History FTS for Master degree graduates

 

 • FTS -  full-time studiem
 • ExS – extra mural studiem
 • EvS- evening studies
 • (t) teaching specialisation
 • * the filed of studz launches with Ministrz of Science and Higher Education acceptation

 

POLISH COURSE

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej