Освітня пропозиція

Пропозиція навчання в поморської академії

БАКАЛАВР

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

 

напрямок / kierunek:

спеціальності / specjalności:

АДМІНІСТРАЦІЯ

Administracja

 

спеціальності / specjalności: обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze;

 1. Самоврядування / Administracja samorządowa
 2. Адміністрація правосуддя /Administracja wymiaru sprawiedliwości
 3. Економічне управління /Administracja gospodarcza

НФЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Bezpieczeństwo Narodowe

спеціальності / specjalności:(обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze;)

 1. Безпека та громадський порядок /Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny
 2. Кризове управління /Zarządzanie Kryzysowe  
 3. Національна оборона /Obronność państwa
 4. Кібермедія / Cybermedia
 5. Кіберзагроза /Cyberzagrożenia
 6. Захист кіберпростору / Ochrona cyberprzestrzeni
 7. Безпека судноплавства та портів (тілки за нестаціoнарні формі навчання)/Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej i Portów (tylko na studiach niestacjonarnych)

БІОЛОГІЯBiologia

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze;)

 1. Природa – спеціалізація вчительська /Przyroda (nauczycielska)
 2. Фітотерапія /Ziołolecznictwo
 3. Біологія медична /Biologia medyczna
 4. Біологія з розширеною іноземною мовою /Biologia z rozszerzonym językiem obcym

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 1. Музична освіта -  спеціалізація вчительська/Edukacja muzyczna (nauczycielska)

Зарахування кандидатів на навчання проводиться на основі практичного іспиту що включає: тест слухових можливостей, спів пісень та виконання музичного твору на обраному музичному інструменті. /Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku egzaminu praktycznego obejmującego: sprawdzian predyspozycji słuchowych, zaśpiewanie pieśni oraz wykonanie utworu na wybranym instrumencie muzycznym.

ОСВІТА В ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАТИЦІ – інженерний напрямок

Edukacja techniczno-informatyczna - kierunek inżynierski  

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Навчення технічно-інформаційне – спеціалізація вчительська /Edukacja techniczno-informatyczna (nauczycielska)
 2. Проектування мобільних додатків і веб-додатків/ Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych
 3. Програмування в області автоматизації і роботехніки / Programowanie w automatyce i robotyce

ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА

Filologia angielska

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Філологія англійська -спеціальність переклад /Filologia angielska - translatoryka
 2. Філологія англійська – спеціалізація вчительська/Filologia angielska (nauczycielska)
 3. Філологія англійська - комунікація в зім /Filologia angielska – komunikacja w mediach

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА

Filologia germańska

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Філологія німецька – спеціалізація вчительська /Filologia germańska (nauczycielska)
 2. Філологія німецька – німецька мова в туризмі та бізнесі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА

Filologia rosyjska

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Філологія російська – російська мова в туризмі та бізнесі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 2. Філологія російська – література та переклад /Filologia rosyjska – literacko-przekładoznawcza
 3. Філологія російська зі знанням англійської мови /Filologia rosyjska z językiem angielskim
 4. Філологія російська з навчанням польської мови як іноземної/ Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА

Filologia polska

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Журналістика і нові медіа / Dziennikarstwo i nowe media
 2. Філологія польська – спеціалізація вчительська /Filologia polska (nauczycielska)
 3. Видавництво та редагування /Wydawniczo-redaktorska
 4. Загальна логопедія - спеціалізація вчительська / Logopedia ogólna (nauczycielska)

ТЕХНІЧНА ФІЗИКА (ІНЖ.)

Fizyka techniczna - kierunek inżynierski

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Екотехнології –відновллювані джерела енергії /Ekotechnologie – odnawialne źródła energii
 2. Технічні методи в кріміналістиці /Metody techniczne w kryminalistyce
 3. Фізико-хімічна інженерія матеріалознавства/ Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa

ГЕОГРАФІЯ

Geografia

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Формування та управління навколишнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 2. Економіка та політика місцевого самоврядування /Gospodarka i polityka samorządowa
 3. Геоінформація /Geoinformacja

Iсторія

Historia

спеціальності / specjalności:(обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze)

 1. Архівістика та діловодство в органах влади й на підприємствах /Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
 2. Воєнна історія /Historia wojskowa
 3. Iсторія - спеціалізація вчительська /Historia – specjalizacja nauczycielska 
 4. Американістика / Amerykanistyka

Інформатика – напрямок інженерний

Informatyka – kierunek inżynierski

 1. Програмування / Programowanie

 

Косметологія

Kosmetologia

 1. Косметологія загальна /Kosmetologia ogólna

МАТЕМАТИКА

Matematyka

спеціальності / specjalności:(обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze)

 1.  даних в Business Intelligence / Analiza danych w Business Intelligence
 2. Математика – спеціалізація вчительська /Matematyka - specjalizacja nauczycielska
 3. Фінансова математика  / Matematyka finansowa

ЕКОЛОГІЯ

Ochrona środowiska

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Захист природнього середовища і ландшафту /Ochrona przyrody i krajobrazu
 2. Біомоніторинг і сталий розвиток /Biomonitoring i zrównoważony rozwój
 3. Біоенерге́тика /Ekoenergetyka
 4. Економіка і муніципальне управління водопостачання і каналізації / Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 5. Управління природничим міським простором / Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską
 6. навкольшнього середовища в діяльності органів публічної влади (тілки за нестаціщнарні формі навчання) /Ochrona środowiska w administracji publicznej (tylko na studiach niestacjonarnych)

ПЕДАГОГІКА

Pedagogika

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. освіта з англійською мовою – спеціалізація вчительська / Edukacja elementarna z językiem angielskim – specjalizacja nauczycielska
 2. Психопедагогіка /Psychopedagogika
 3. Педагогіка ресоціалізаційна з соціотерапією / Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 4. Педагогіка опікунсько-виховна з соціальною допомогою / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną

МЕДСЕСТРИНСТВО

Pielęgniarstwo

 

ПОЛІТОЛОГІЯ

Politologia

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Нові медіа та суспільна комунікація /Nowe media i komunikacja społeczna
 2. Управління проектами /Zarządzanie projektami
 3. Міграційна політика / Polityka migracyjna
 4. Політика державна і місцевого самоврядування/ Polityka samorządowa i publiczna

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Praca socjalna

 1. Соціальна робота в галузі суспільної допомоги і полікультурному середовищі / Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

РЯТУВАЛЬНА МЕДИЦИНА

Ratownictwo medyczne

 

Зарахування кандидатів на навчання проводиться на основі подання необхідних документів. Основою для зарахування за напрямком екстреної медичної допомоги є: результати з фізичної підготовки та результати плавання. Термін іспитів: 11.09.2018. / Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych, wymaganych dokumentów. Podstawę przyjęcia na kierunek ratownictwo medyczne stanowią: wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej oraz wyniki egzaminu sprawdzającego umiejętności pływania. Termin egzaminów: 11.09.2018

СОЦІОЛОГІЯ

Socjologia

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Крімінологія та соціологія пенітенціарна /Kryminologia i socjologia penitencjarna
 2. посередництво і соціальна комунікація /Mediacje i komunikacja społeczna
 3. Помічник сім'ї /Asystent rodziny

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Turystyka i rekreacja

спеціальності / specjalności:(обирається після ІII семестру/wybór następuje po III semestrze)

 1. Геотуризм /Geoturystyka
 2. Оздоровчий Туризм /Turystyka zdrowotna
 3. Активний туризм /Turystyka aktywna
 4. Туризм у морській зоні / Turystyka w strefie morskiej

YПРАВЛІННЯ

Zarządzanie

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem - управління підприємством
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi  - Управління людськими ресурсами
 3. Rachunkowość - бухгалтерський облік
 4. Menedżer sprzedaży - менеджер продажу
 5. Управління транспортом – експедиторською роботою – логістикою / Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką

 

 

ІІ СТУПЕНЬ – МАГІСТРАТУРА

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

напрямок / kierunek:

спеціальності / specjalności:

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Bezpieczeństwo Narodowe

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Управління безпекою господарських суб'єктів /Zarządzanie bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych
 2. Безпека місцевих громад /Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 3. Безпека інформаційна /Bezpieczeństwo informacyjne
 4. Міжнародна безпека /Bezpieczeństwo międzynarodowe
 5. Управління безпекою та гігієною праці /Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 6. Кримінологія / Кримінологія з криміналістикою / Kryminologia /Kryminologia z kryminalistyką

БІОЛОГІЯ

Biologia

 1. Біологія медична /Biologia medyczna
 2. Природничі експертизи і біомоніторінг /Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring
 3. Біологія – спеціалізація вчительська /Biologia - Specjalizacja nauczycielska

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 1. Анімація культури -Animacja kultury

 

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА

Filologia polska

 1. Філологія польська – спеціалізація вчительська /Filologia polska – specjalizacja nauczycielska 
 2. Наука про Померанію /Pomorzoznawstwo
 3. Сучасна культура /Kultura współczesna

ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА

Filologia angielska

 1. Філологія англійська - спеціальність переклад /Filologia angielska– translatoryka
 2. Філологія англійська – спеціалізація вчительська /Filologia angielska – specjalizacja nauczycielska

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА

Filologia germańska

 1. Філологія німецька – спеціалізація вчительська /Filologia germańska - specjalizacja nauczycielska
 2. Філологія німецька – німецька мова в бізнесі та туризмі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА

Filologia rosyjska

 1. Філологія російська – російська мова в бізнесі та туризмі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 2. Філологія російська зі знанням англійської мови – спеціалізація вчительська /Filologia rosyjska z językiem angielskim – specjalizacja nauczycielska

ГЕОГРАФІЯ

Geografia

 1. Економіка і самоврядування / Gospodarka i administracja samorządowa
 2. Географія – спеціалізація вчительська /Geografia –specjalizacja nauczycielska
 3. туризм /Turystyka
 4. Формування та управління навколишнім природнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

ІСТОРІЯ

Historia

 1. Історія - спеціалізація вчительська /Historia – specjalizacja nauczycielska
 2. Архівістика та наука про Помор'я /Archiwistyka z pomorzonawstwem
 3. Міжнародні політичні та економічні відносини / Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

МАТЕМАТИКА

Matematyka

 1. Прикладна математика / Matematyka stosowana
 2. Математика – спеціалізація вчительська /Matematyka - Specjalizacja nauczycielska

ПЕДАГОГІКА

Pedagogika

 1. Психопедагогіка /Psychopedagogika
 2. Педагогіка /Pedagogika
 3. Геронтогогіка з пропагуванням здорового способу життя /Gerontogogika z promocją zdrowia
 4. Педагогіка опікунсько - виховна з соціальною допомогою /Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą społeczną
 5. Педагогіка ресоціалізаційна з суспільною профілактикою / Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 6. Елементарна едукація з педагогічною терапією / Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną

МЕДСЕСТРИНСТВО

Pielęgniarstwo

 

YПРАВЛІННЯ*

Zarządzanie *

* напрямок буде відкритий після отримання схвалення MNiSW/ kierunek zostanie uruchomiony po akceptacji MNiSW

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Міжнародний бізнес/ Biznes międzynarodowy
 2. Менеджерське управління / Zarządzanie menadżerskie
 3. Управління туристичною галуззю економіки / Zarządzanie gospodarką turystyczną
 4. Управління логістичне / Zarządzanie logistyczne

 

ЦІЛІСНЕ МАГІСТЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ (п’ятирічне)

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (pięcioletnie)

 

напрямок / kierunek:

спеціальності / specjalności:

ФІЗІОТЕРАПІЯ

Fizjoterapia

Зарахування кандидатів на навчання проводиться на основі подання необхідних документів. Основою для зарахування за напрямком екстреної медичної допомоги є: результати з фізичної підготовки та результати плавання. Термін іспитів: 11.09.2018. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych, wymaganych dokumentów. Podstawę przyjęcia na kierunek ratownictwo medyczne stanowią: wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej oraz wyniki egzaminu sprawdzającego umiejętności pływania. Termin egzaminów: 11.09.2018

 

НАВЧАННЯ ТРЕТЬОГО РІВНЯ (аспірантура)

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA (doktoranckie)

 

напрямок / kierunek:

спеціальності / specjalności:

IСТОРІЯ

Historia

Зарахування кандидатів на навчання проводиться на основі результатів кваліфікаційної співбесіди та подання необхідних документів. Термін подання документів: до 10.09.2018. Термін співбесіди: 12.09.2018. / Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożonych wymaganych dokumentów. Termin składania dokumentów: do 10.09.2018. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 12.09.2018

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Literaturoznawstwo

Зарахування кандидатів на навчання проводиться на основі результатів кваліфікаційної співбесіди та подання необхідних документів. Термін подання документів: до 14.09.2018. Термін співбесіди: 19.09.2018. / Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożonych wymaganych dokumentów. Termin składania dokumentów: do 14.09.2018. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 19.09.2018

 

Навчання ведеться польською мовою

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej