Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii

"Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy".
Wilhelm Richard Wagner

TRWA NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

początek zajęć - listopad (po uzbieraniu pełnej grupy)

Do kogo kierowane są studia?

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych i magisterskich kierunku pedagogika (ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji nauczycielskich w obszarze edukacji zintegrowanej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III) oraz innych kierunków ( w tym artystycznych) i specjalności nauczycielskich, a także do czynnych nauczycieli, wychowawców, instruktorów muzycznych, animatorów dziecięcego i młodzieżowego życia muzycznego, pracowników placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalno – oświatowych.

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy, doskonalenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi w nauczaniu zintegrowanym, rytmiki w przedszkolach, domach kultury, prowadzenia własnej działalności artystycznej i dziecięcych zespołów estradowych. Program studiów zakłada:

1. rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela muzyki w edukacji wczesnej oraz warsztatu animatora dziecięcej estrady muzycznej (w tym podstawy gry dla początkujących i rozszerzony program dla zaawansowanych na wybranym instrumencie – gitara, keyboard, instrumenty perkusyjne, flet prosty – instrumenty zapewnia uczelnia)

2. przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć muzycznych (przewaga zajęć w formie ćwiczeń z wykorzystaniem piosenki dziecięcej, tańca, improwizacji ruchowej i gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych)

3. zapoznanie z podstawami  wiedzy ogólnej z zakresu emisji głosu, zasad muzyki, historii muzyki ze sztuką, systemów muzycznych, instrumentoznawstwa, aranżacji,  psychologii muzyki i muzykoterapii. Absolwent wyposażony będzie w umiejętności poprowadzenia różnorodnych zajęć muzycznych z dziećmi na poziomie wczesnej edukacji oraz przygotowania i zaaranżowania projektów muzycznych i koncertów z udziałem dzieci we wszelkiego typu placówkach oświatowych i kulturalnych.

Zasadnicze treści kształcenia:

Blok przedmiotów teoretycznych z zakresu psychologii i teorii muzyki

 •  Muzyka w warsztacie pedagoga: komunikacja, rozwój, terapia
 • Umysł dziecka – ujęcie poznawcze
 • Twórczość – jej uwarunkowania, diagnoza i uaktywnianie
 • Podstawy instrumentoznawstwa
 • Emisja głosu
 • Podstawy historii muzyki ze sztuką
 • Seminarium pisania pracy dyplomowej

Blok przedmiotów praktycznych zakresu prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji wczesnej:

 • Metodyka nauczania muzyki w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w świetle współczesnych systemów edukacji muzycznej
 • Rytmika w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
 • Taniec i ruch
 • Interpretacja ruchowa utworów muzycznych
 • Elementy muzykoterapii
 • Podstawy zapisu nutowego
 • Przygotowanie prezentacji artystycznej-seminarium dyplomowe
 • Metoda Batii Strauss – aktywne słuchanie muzyki
 • Formy aktywności muzycznej dziecka
 • Zabawy solfeżowe
 • Estrada dziecięca
 • Nauka gry na instrumentach – fakultet (do wyboru gitara, mandolina, flet prosty, keyboard, fortepian i instrumenty perkusyjne)

Informacje dodatkowe:

Zjazdy będą odbywać się w Instytucie Muzyki przy ul. Partyzantów 27 w soboty (2 bloki zajęć po pięć godzin lekcyjnych z przerwą obiadową) i niedziele (pięć godzin lekcyjnych przed południem), średnio 1-2 razy w miesiącu. Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniami, na koniec studiów przewidziana jest wspólna prezentacja artystyczna słuchaczy.

Studia trwają 3 semestry. Zapewniamy małe grupy ćwiczeniowe około 15 osób, w przypadku nauki gry na instrumentach nawet 4-6 osobowe.Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w domach studenckich przy ul. Arciszewskiego.

Koszt studiów: 1600zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kierownik studiów: dr hab. prof. nadzw. Joanna Bernagiewicz

Kontakt: Instytut Muzyki w Słupsku,

ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk

TEL. 59 84 27 168 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej