Muzykoterapia z profilaktyką stresu

"Muzyka jest stenografią uczuć".
Lew Tołstoj

TRWA NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

początek zajęć - listopad (po uzbieraniu pełnej grupy)

Do kogo kierowane są studia?

O przyjęcie na studia Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (posiadający tytuł magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych, artystycznych i medycznych (w tym fizjoterapia i pielęgniarstwo).

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów jest poszerzenie kwalifikacji absolwentów wyżej wymienionych kierunków poprzez wprowadzenie różnorodnych technik muzykoterapeutycznych oraz technik radzenia sobie ze stresem do praktyki pedagogicznej, psychologicznej i medycznej w zakresie pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, a także oświatowych, w tym integracyjnych i przedszkolach oraz socjalnych i geriatrycznych. Warunki ukończenia studiów:

Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach, zdobycie ogółem 60 punktów ECTS potwierdzających uzyskanie określonych w programie studiów efektów kształcenia oraz przedłożenie pracy dyplomowej. Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów określają każdorazowo wykładowcy, przedstawiając słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć opis przedmiotu (modułu) tzw. sylabus. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSW. Absolwent wyposażony będzie w umiejętności posługiwania się metodami i technikami muzykoterapeutycznymi oraz wiedzę teoretyczną w zakresie muzykoterapii i psychoprofilaktyki stresu. Będzie przygotowany do wdrażania elementów muzykoterapii w zakresie profilaktyki, terapii, wspomagania procesu leczniczego, wychowania i edukacji.

Informacje dodatkowe:

Studia Podyplomowe Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu funkcjonują na Wydziale  Nauk Społecznych w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie weekendowych zjazdów rozpoczynających się w soboty rano (dwa bloki pięciogodzinne z przerwą obiadową) i kończących w niedziele do południa (jeden blok pięciogodzinny) według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu, średnio 1-2 razy w miesiącu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym) i odbywają się w budynku dydaktycznym Instytutu Muzyki przy ul. Partyzantów 27, w którym zabezpieczono adekwatną do potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w domach studenckich na ul. Arciszewskiego po uprzednim zarezerwowaniu.

Kierownik studiów: dr hab. prof. nadzw. Joanna Bernagiewicz

Czas trwania studiów: 3 semestry/255 godz.

Koszt studiów: 1550zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kontakt: Instytut Muzyki w Słupsku

ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk

TEL. 59 84 27 168 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej