Zarządzanie projektami - Menedżer Projektu

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą uzupełnić bądź nabyć podstawowe kompetencje menedżerskie związane z zarządzaniem projektami przygotowującymi do wykonywania zadań Menedżera Projektu (Project Manager). Program studiów zakłada przygotowanie wstępne absolwenta do pełnienia zadań Menedżera Projektu oraz bezpośrednio do podjęcia roli Asystenta Menedżera Projektu.

ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Oferowane na Akademii Pomorskiej studia podyplomowe wyposażą Absolwenta w podstawowe merytoryczne i techniczne kompetencje niezbędne do identyfikacji zasobów dla wybranego tematu projektu, przygotowania aplikacji projektu w zgodzie z wymaganą dokumentacją (na przykładach aplikacji do projektów realizowanych ze środków unijnych), zarządzania przebiegiem projektu i ewaluacji jego rezultatów. Realizowane treści studiów stanowią podbudowę dla opcji przystąpienia do uzyskania pierwszego poziomu certyfikatu w zakresie zarządzania projektami w zgodzie ze standardami IPMA – Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Projektami. Certyfikat IPMA potwierdza posiadane przez kandydata kompetencje z zakresu wiedzy, doświadczenia, zdolności kierowniczych i interpersonalnych w dziedzinie zarządzania projektami i jest wydawany przez certyfikowanych ewaluatorów.

Przedmioty:

 • Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
 • Zarządzanie zmianą jako podstawa zarządzania projektami
 • Metodyka zarządzania projektami według Project Menagement Institute
 • Efektywna komunikacja w projekcie
 • Źródła finansowania projektów. Identyfikacja projektu
 • Techniki pracy organizacyjnej w projekcie
 • Rachunek opłacalności i analiza finansowania projektów
 • Techniki kreatywnego myślenia. Decyzja jako opcja wielokrotna – warsztat menedżerski
 • Team leader w projekcie. Zarządzanie zespołem
 • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów
 • MS Project – program komputerowy wspomagający zarządzanie projektami
 • Przygotowanie aplikacji projektowej w oparciu o dokumentację konkursów unijnych – warsztaty w generatorze wniosków
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Inne metodyki zarządzania projektami – Prince 2
 • Projekt w środowisku przemysłowym – metoda Six Sigma i inne•    Zarządzanie czasem i sobą – warsztat menedżerski•    Seminarium

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Kierownik studiów:    dr Anna Rychły-Lipińska

czas trwania studiów: 2 semestry

Kontakt: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)

E-mail: sekretariatibn@apsl.edu.pl

Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej