Zarządzanie w administracji samorządowej

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy chcą nabyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania pracy w różnych obszarach i na różnych szczeblach administracji samorządowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnik stanie się profesjonalistą w zakresie problematyki ogólnej, prawnej, finansowej, administracyjnej i menedżerskiej obszarów administracji samorządowej.

ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program kształcenia umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności gospodarczej poprzez zarządzanie mieniem samorządowym. Słuchacz ma możliwość zapoznania się z aspektami programowania, finansowania i realizacji inwestycji lokalnych. Posiada również usystematyzowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, związaną z nowoczesnym zarządzaniem administracją jednostek samorządu terytorialnego i społeczno-gospodarczych aspektów rozwoju lokalnego. Absolwent potrafi diagnozować, analizować i rozwiązywać problemy z zakresu różnych obszarów administracji samorządowej, stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania, posiada umiejętność stosowania w praktyce zasad zarządzania strategicznego, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także organizowania, kierowania i aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej. Posiada również wiedzę na temat realizacji inwestycji lokalnych.

Przedmioty:

 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
 • Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
 • Fundusze Unii Europejskiej dla samorządu terytorialnego
 • Komunikacja i negocjacje w administracji samorządowej
 • Nowoczesne techniki zarządzania w administracji samorządowej
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Instytucje nadzoru i kontroli samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
 • Zarządzanie jakością w administracji samorządowej
 • Marketing terytorialny
 • Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych
 • Technologie informacyjne w administracji samorządowej
 • Zamówienia publiczne
 • Etyka w administracji samorządowej
 • Seminarium

INFORMACJE DODATKOWE:

Kierownik studiów:    dr Anna Rychły-Lipińska

Czas trwania studiów:    2 semestry

Koszt studiów:    1500zł/semestr

Kontakt:
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22d
Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
E-mail: sekretariatibn@apsl.edu.pl
Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej