Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Czego nauczysz się na studiach?

 • Teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, systemów bezpieczeństwa i funkcjonujących w ich ramach instytucji, a także znajomości prawnych uwarunkowań oraz procedur dotyczących wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przez administrację bezpieczeństwa, formacje mundurowe, instytucje pozarządowe i wszelkie inne instytucje funkcjonujące w ramach systemów bezpieczeństwa,
 • nabędziesz umiejętności analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem wykonywanych w instytucjach, w których możesz być zatrudniony po ukończeniu studiów, a także umiejętność pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym,
 • zdobędziesz kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  a także nauka obejmie kształtowanie postaw prospołecznych, asertywności i empatii oraz rozumienia istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska;
 • poznasz zagadnienia związane ze społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa informacyjnego i jego zagrożeniami oraz z procedurami i zasadami związanymi z zarządzaniem i administrowaniem bezpieczeństwem w jego aspekcie informacyjnym,
 • zdobędziesz umiejętności tworzenia zabezpieczeń sieci informatycznych i walki z zagrożeniami o charakterze informacyjnym w lokalnych sieciach informatycznych, w tym umiejętności administrowania systemami informatycznymi o zasięgu lokalnym.

Charakterystyka specjalności

Cel kształcenia:

przygotowanie studentów do administrowania systemami teleinformatycznymi, a także w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych (z uwzględnieniem zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w administracji publicznej). Możliwości zatrudnienia: absolwenci mają możliwość zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej i instytucjach wrażliwych na cyberzagrożenia (banki, instytucje przetwarzające dane osobowe, instytucje posiadające kancelarie tajne itp.) na stanowiskach w pionach audytu wewnętrznego, administratora sieci, ochrony informacji niejawnej i ochrony danych osobowych w instytucjach państwowych i prywatnych, a także mają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w w/w zakresie.

Uwaga: nowelizacje rozwiązań prawnych w w/w zakresie nałożą na pracodawcę obowiązek utworzenia stanowisk lub zatrudnienia specjalistów legitymujących się wiedzą z obszaru teleinformatyki i bezpieczeństwa danych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • podstawy administracji;
 • administrowanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych;
 • ochrona informacji jawnych i niejawnych w instytucjach;
 • zarządzanie projektami i użytkowanie baz danych;
 • podstawy wykorzystania i użytkowania IT;
 • systemy informacji przestrzennej GIS;
 • bezpieczeństwo cyberprzestrzeni;
 • IT security;
 • istota i monitoring zagrożeń cyberprzestrzeni;
 • hacking.

Dodatkowe informacje:

 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego”, w tym w Pracowni Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wyposażonej w sprzęt informatyczny i oprogramowanie do tworzenie wirtualnych sieci komputerowych;
 • studenci mają możliwość uczestniczenia w ramach praktyk zawodowych w realizacji projektu "Przemoc w sieci" realizowanego z firmą Comdrev.pl Spółka z o.o. Protecti - Internet.bezpieczniej  (www.przemocwsieci.pl), a także w innych zajęciach organizowanych w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
 • absolwenci przechodzą cały zakres szkolenia wymaganego dla  administratora systemów teleinformatycznych, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, przez co w przypadku zatrudnienia mogą być zgłoszeni przez pracodawcę do procedury weryfikacji przez ABW;
 • studenci otrzymują ponadto bezpłatnie certyfikat potwierdzający praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej