Bezpieczeństwo żeglugi morskiej i portów

Specjalność realizowana jest tylko na studiach niestacjonarnych.

Czego nauczysz się na studiach?

 • Teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, systemów bezpieczeństwa i funkcjonujących w ich ramach instytucji, a także znajomości prawnych uwarunkowań oraz procedur dotyczących wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przez administrację bezpieczeństwa, formacje mundurowe, instytucje pozarządowe i wszelkie inne instytucje funkcjonujące w ramach systemów bezpieczeństwa,
 • nabędziesz umiejętności analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, umiejętność realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem wykonywanych w instytucjach, w jakich możesz być zatrudniony po ukończeniu studiów, a także umiejętności pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym,
 • zdobędziesz kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  a także kształtowania postaw prospołecznych: asertywności i empatii oraz zrozumienia istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska;
 • poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem morskim państwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa żeglugi morskiej i portów w basenie Morza Bałtyckiego,
 • zdobędziesz umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w realizacji typowych zadań związanych z bezpieczeństwem żeglugi morskiej i portów, w tym umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi monitoringu i teleinformatycznego wsparcia związanych z tym zadań.

Charakterystyka specjalności

Cel kształcenia:

przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji morskiej oraz zdobycie przez nich praktycznych umiejętności obsługi urządzeń i stosowania procedur obowiązujących w systemach monitoringu zagrożeń i światowego systemu bezpieczeństwa GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System – Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania).

Możliwości zatrudnienia:

absolwenci mają możliwość zatrudnienia w instytucjach morskiej administracji państwowej oraz firmach zajmujących się zagadnieniami ochrony portów i obiektów portowych, a ponadto po ukończeniu kursu motorowodnego i kursów podstawowych STCW-IMO absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w charakterze członka załogi jednostki pływającej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • teoretyczne aspekty związane z istotą bezpieczeństwa na morzu i jego zagrożeń;
 • funkcjonowanie portów morskich oraz procedury i metody zapewniania im bezpieczeństwa;
 • łączność na morzu;
 • ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania;
 • ochrona środowiska morskiego;
 • prawne uwarunkowania gospodarki morskiej i bezpieczeństwa morskiego państwa.

Dodatkowe informacje:

 • na podstawie stosownych porozumień (m.in. z Urzędem Morskim w Słupsku) studenci mają możliwość odbycia w ramach praktyk zawodowych kursów podstawowych STCW-IMO: kursu Indywidualnych Technik Ratunkowych PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUE (IMO 1.19); kursu podstawowego ochrony przeciwpożarowej BASIC FIRE FIGHTING (IMO 1.20); podstawowego kursu pierwszej pomocy medycznej ELEMENTARY FIRST AID (IMO 1.13) oraz kursu z zakresu bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES (IMO 1.21);
 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o laboratorium wyposażone w symulator „Bridge” wykorzystywany do nauki posługiwania się sprzętem łączności oraz opanowania procedur bezpieczeństwa i łączności na morzu (łącznie z procedurami GMDSS);
 • studenci mają możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką realizowaną w komórkach Urzędu Morskiego, kapitanatach oraz zarządach portów;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS (m. in. w zakresie bezpieczeństwa morskiego) oraz GMDSS;   
 • studenci mogą ubiegać się też o uzyskanie uprawnienia oficera ochrony obiektu portowego (kształcenie obejmuje merytoryczny zakres szkolenia STCW w tym zakresie).
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej