Zarządzanie i obsługa systemów e-administracji *

*  kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

Cel kształcenia:

Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne, szeroką modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania dotyczącego usługi systemów w e-administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Wykorzystują przy tym szczegółowe regulacje prawne dotyczące działań administracji w formie elektronicznej. Ponadto studenci zyskają sposobność poznania najnowszych trendów występujących w zakresie wykształcenia profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Możliwość zatrudnienia:

Przygotowanie profesjonalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu funkcjonowania i zarządzania  usługą systemów elektronicznej administracji publicznej, w tym przede wszystkim:

  • pracowników administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
  • właścicieli i pracowników firm,
  • pracowników instytucji pozarządowych,
  • informatyków odpowiedzialnych za wdrażanie systemów w ramach elektronicznej administracji,
  • w administracji lub firmach z obszaru e-gospodarki. 

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji: Analiza ryzyka i zarządzanie systemami teleinformatycznymi, Ochrona informacji niejawnych, Ochrona danych osobowych w sieciach teleinformatycznych, Etyka w cyberprzestrzeni,
  • Zasady funkcjonowania e-administracji: Organizacja i funkcjonowanie systemu administracji, Systemy teleinformatyczne w administracji, Zarządzanie projektami informatycznymi w administracji,
  • Prawne aspekty e-administracji: Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym, Promulgacja  aktów prawnych w formie elektronicznej oraz tworzenie dokumentów elektronicznych, Zamówienia publiczne w systemach e-administracji
  • Warsztaty specjalistyczne: Badania naukowe i komunikacja społeczna w Internecie, Zarządzanie bezpieczeństwem sieci komputerowych, Taktyka walki z zagrożeniami w e-administracji, Obsługa bazy danych w administracji, Elektroniczny obieg dokumentów, Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów.

Wybór specjalności następuje po I roku studiów, ale kandydat zobowiązany jest do określenia swojej preferencji dotyczącej wyboru specjalności w trakcie rekrutacji (ostateczny wybór specjalności w II semestrze studiów na podstawie wewnętrznego regulaminu).

Osoby zainteresowane kierunkiem proszone są o zgłoszenie się do punktu rekrutacyjnego w celu zapisania się na listę kontaktową.

Po otrzymaniu zgody z Ministerstwa na prowadzenie kierunku niezwłocznie poinformujemy Państwa o rozpoczęciu naboru na studia.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. (59) 8405950, kom. 607-927-430, rekrutacja@apsl.edu.pl

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej