Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych

Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firmami Kaliop Poland oraz OptiNav, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

Na specjalności tej student zostanie przygotowany do realizacji zadań i projektów o charakterze informatycznym w przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne lub samodzielnie wykorzystujących technologie internetowe i mobilne do realizacji celów biznesowych. Student zdobędzie orientację i umiejętności praktyczne związane z wytwarzaniem oprogramowania, jego planowaniem, inżynierią, projektowaniem, testowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem. Dzięki odpowiedniej wiedzy umiał będzie zorganizować pracę swoją lub swojego zespołu ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej, będzie miał dobrą orientację w działaniu i zastosowaniach różnych warstw aplikacji, dostępnych narzędziach i technologiach. Będzie realizować takie zadania, jak projektowanie i zarządzanie relacyjną lub plikową bazą danych, opracowanie i wytworzenie kompletnej aplikacji webowej i mobilnej z wykorzystaniem skryptowych i kompilowanych języków programowania, zaprojektowanie interfejsów i interakcji z użytkownikiem, integracja systemów w architekturze klient - serwer. Student zapozna się także z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze światem współczesnych technologii, takimi jak kwestie bezpieczeństwa, użyteczności, testowania, praca w chmurze, SEO czy regulacje prawne obowiązujące w tym obszarze.

ABSOLWENCI specjalności  po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera. W czasie studiów otrzymują wykształcenie specjalistyczne  z dziedziny nauk technicznych (informatyki) i mogą być zatrudniani jako projektanci aplikacji internetowych i mobilnych, administratorzy sieci i systemów informatycznych, programiści, administratorzy baz danych, specjaliści ds. wdrożeń i testowania oprogramowania, twórcy portali i aplikacji internetowych, a także jako analitycy systemowi i kierownicy projektów. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk informatycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej