Kultura literacka (40+)

“Granice mojego języka są granicami mojego świata”.
Ludwig Wittgenstein

Studia przygotowane dla kandydatów 40+

Program studiów obejmuje przedmioty literaturoznawcze, językoznawcze i kulturoznawcze, a także treści kształcenia związane z wiedzą ogólnohumanistyczną. Program łączy tradycyjnie pojmowaną humanistykę z najnowszymi tendencjami metodologicznymi, dając orientację we współczesnych koncepcjach kultury zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Specjalność Kultura literacka daje wiedzę o literaturze jako istotnym składniku kultury, obejmuje przedmioty teoretyczne, historycznoliterackie, krytycznoliterackie; uwzględnia także związki literatury polskiej z innymi literaturami narodowymi oraz z innymi formami artystycznymi. Oprócz przedmiotów o charakterze teoretycznym w programie studiów znajdują się też przedmioty praktyczne (warsztatowe) związane z praktyką tworzenia różnego rodzaju tekstów dotyczących kultury (literatury, teatru, filmu i innych sztuk). 

Absolwent trzyletnich studiów zawodowych kierunku Filologia polska ze specjalnością: Kultura literacka uzyskuje pełne przygotowanie w zakresie filologii polskiej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności,. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe; potrafi także kreować i animować różne formy życia kulturalnego. Zna język obcy na poziomie biegłości B2. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i jednostkach samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej