Metody techniczne w kryminalistyce

3,5-letnie studia inżynierskie.

Kryminalistyka zajmuje się sposobami oraz technicznymi metodami wykrywania i udowadniania  przestępstw. Podczas nauki studenci zdobędą więc wiedzę na temat posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi.  Techniki te wykorzystują osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, biologicznych, chemicznych i informatycznych. Studenci zdobędą także umiejętności z zakresu analizy i odzyskiwania danych z nośników elektronicznych, poznają takie dziedziny kryminalistyki, jak daktyloskopia, balistyka, traseologia i inne.  Zdobędą też umiejętności stosowania metod numerycznych i obliczeniowych, technik eksperymentalnych oraz formułowania na tej podstawie wniosków jakościowych i ilościowych.

Absolwenci specjalności Metody techniczne w kryminalistyce po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera.  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na pracę w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych. Absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie w laboratoriach naukowych i kryminalistycznych, a także w obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, w placówkach administracji państwowej i biurach detektywistycznych. Mają kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych. Uzyskana wiedza teoretyczna oraz praktyczna absolwenta kierunku Fizyka techniczna przygotuje go do pracy oraz do dalszego ustawicznego kształcenia się.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej