Edukacja elementarna z językiem angielskim (nauczycielska)

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori

Do kogo są kierowane studia nauczycielskie?

Do osób, które:

  • marzą o pracy z dziećmi w szkole podstawowej czy przedszkolu,
  • myślą o otwarciu w przyszłości  własnej takiej placówki.

Studia przygotowane są zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela; standardów nauczania dla kierunku Pedagogika oraz zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej kształcenia ogólnego – do prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej, a także nauczania języka angielskiego na tych etapach edukacji.

Jakie kwalifikacje będzie miał absolwent tej specjalności?

  • Kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich,
  • kwalifikacje do nauczania języka angielskiego,
  • merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), w placówkach wychowania pozaszkolnego, w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania języka angielskiego.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie:

  • w przedszkolach i placówkach oświatowych jako nauczyciel – wychowawca oraz nauczyciel języka angielskiego,
  • w szkołach podstawowych w klasach I-III oraz w świetlicy szkolnej jako nauczyciel oraz nauczyciel języka angielskiego,
  • jako absolwent tej specjalności będziesz posiadał wszelkie podstawy ku temu, aby otworzyć własną działalność w formie punktu przedszkolnego w szczególności ukierunkowanego na kształtowanie u dzieci kompetencji językowych.

Specjalność wybierana jest po pierwszym roku studiów.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej