Edukacja elementarna z językiem angielskim (studia popołudniowe dla pracujących)

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori

Jest to specjalność nauczycielska z przygotowaniem pedagogicznym.

Do kogo są kierowane studia nauczycielskie?

Do osób, które:

  • marzą o pracy z dziećmi w szkole podstawowej czy w przedszkolu,
  • myślą o otwarciu w przyszłości  własnej takiej placówki.

Studia przygotowane są zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, standardów nauczania dla kierunku Pedagogika oraz zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej kształcenia ogólnego do prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej a także nauczania języka angielskiego na tych etapach edukacji.

Jakie kwalifikacje będzie miał absolwent tej specjalności?

  • Kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich,
  • kwalifikacje do nauczania języka angielskiego,
  • merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), w placówkach wychowania pozaszkolnego, w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania języka angielskiego.

Jeżeli kandydat na studia zdał egzamin dojrzałości (starą maturę), to oceny z egzaminu pisemnego zostaną przeliczone na procenty według poniższej tabeli (w przypadku braku oceny z egzaminu pisemnego brany jest pod uwagę egzamin ustny). Liczba przeliczonych procentów jest równoważna procentom wynikającym z nowej matury poziom rozszerzony.

skala 6-stopniowa

skala 4-stopniowa

ocena

procenty

ocena

procenty

2

30

 

 

3

45

3

30

4

60

4

60

5

75

5

90

6

90

 

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej