Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori

Co zdobędziesz jako absolwent tej specjalności?

 • Wiedzę dotyczącą stanu najnowszych osiągnięć nauki z zakresu resocjalizacji i socjoterapii oraz dyscyplin pokrewnych,
 • wiedzę, która pozwoli Ci na odniesienie jej do działalności profilaktycznej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym, instytucjonalnym i w innych grupach społecznych,
 • umiejętności rozpoznawania przyczyn i symptomów niedostosowania społecznego, wadliwego funkcjonowanie człowieka w odniesieniu do samego siebie oraz otaczającego świata społecznego i środowiska globalnego,
 • będziesz potrafił twórczo i profesjonalnie planować, organizować i wdrażać indywidualne i grupowe działania profilaktyczne i korekcyjne zarówno w środowisku otwartym (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza), jak i w warunkach instytucjonalnych (placówki szkolno-wychowawcze, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne oraz zakłady karne)
 • zdobędziesz umiejętności realizacji zajęć prewencyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji indywidualnych i społecznych, poprzez twórcze wdrażanie poznanych metod, technik i procedur resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych

Będziesz posiadał kompetencje:

 • wdrażania poznanej wiedzy do praktyki zawodowej w zakresie resocjalizacji i socjoterapii.
 • działania profilaktycznego, socjoterapeutycznego i resocjalizacyjnego z uwzględnieniem problemów etycznych i wrażliwości na problemy i krzywdę każdego wychowanka z uwzględnieniem jego indywidualności.

Znajdziesz zatrudnienie jako wychowawca-pedagog:

 • w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych: w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, specjalistyczno-terapeutycznych,  ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach kuratorskich;
 • w placówkach resocjalizacyjnych dla młodzieży:  w zakładach resocjalizacyjnych otwartych (Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej), resocjalizacyjnych półotwartych, resocjalizacyjnych zamkniętych, resocjalizacyjno-rewalidacyjnych, resocjalizacyjno-terapeutycznych, poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, w schroniskach dla nieletnich (zwykłych i interwencyjnych);
 • w placówkach dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii, w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii
 • w instytucjach systemu penitencjarnego: w zakładach karnych (typu otwartego, półotwartego i zamkniętego) oraz w aresztach śledczych
 • w organizacjach pozarządowych niosących pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz patologią społeczną
 • po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji w ośrodkach terapii uzależnień, jako mediator w sprawach karnych, w sprawach nieletnich i w sprawach rodzinnych.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej