Terapia pedagogiczna z elementami terapii zajęciowej

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności nienauczycielskiej TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania działań o charakterze diagnostyczno-wspomagającym i terapeutycznym z osobami o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz z ich rodzinami, opiekunami i nauczycielami. Jego umiejętności upoważniają do prowadzenia zajęć terapeutycznych, korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Zakres kwalifikacji obejmuje również kompetencje dotyczące planowania, prowadzenia, ewaluacji zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli w zakresie doskonalenia komunikacji społecznej i umiejętności wychowawczych.

            Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł:

  • prowadzić indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne,
  • planować, projektować i realizować działania specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne),
  • prowadzić diagnozę i terapię dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, m.in. dotyczącymi opanowania umiejętności czytania, pisania i matematyzowania
  • podejmować prace koordynacyjne w zespole diagnozującym.

            Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego, posiada też kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających uzdolnienia oraz warsztatów terapii zajęciowej w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

            Studia pierwszego stopnia o specjalności nienauczycielskiej Terapia pedagogiczna z elementami terapii zajęciowej umożliwiają podjęcie pracy we wszystkich typach placówek edukacyjnych, w placówkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych, w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata pedagogiki w zakresie terapii pedagogicznej z elementami terapii zajęciowej.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej