Bezpieczeństwo międzynarodowe

Absolwenta tej specjalności charakteryzuje:

  • pogłębiona znajomość teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, organizacji i zasad funkcjonowania różnych instytucji i systemów bezpieczeństwa, prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa personalnego, narodowego i wybranych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego przez administrację bezpieczeństwa oraz instytucje pozarządowe.
  • umiejętności: analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego, narodowego i międzynarodowego, w tym ich naukowa interpretacja; przygotowania w języku polskim z zachowaniem reguł naukowych prac pisemnych i wystąpień ustnych obejmujących problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym prac magisterskich, pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, narodowym i międzynarodowym.
  • kompetencje w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, określania priorytetów w sytuacjach zagrożenia, a ponadto postawy prospołeczne: asertywności i empatii oraz rozumienie istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska.
  • znajomość instytucjonalnych i prawnych środków pozwalających na kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, polityki i strategii kreowania bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, a także znajomość społecznych aspektów bezpieczeństwa dotyczących społeczności lokalnych,   
  • umiejętności włączenia się w kreowanie polityki w dziedzinie bezpieczeństwa personalnego i społeczności lokalnej, stosowania różnych środków profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego i działania w strukturach instytucji i organizacji – kreatorów bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

Cel kształcenia:

przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Możliwości zatrudnienia:

Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, tj. formacjach Policji (w charakterze pracownika cywilnego), Strażach Miejskich i Gminnych, a także jednostkach samorządu terytorialnego w charakterze specjalisty.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

  • instytucjonalne i prawne środki bezpieczeństwa lokalnego (kryminologia, patologie społeczne, instytucjonalne i prawne środki bezpieczeństwa lokalnego, bezpieczeństwo lokalne w UE);
  • społeczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego (polityka i strategia bezpieczeństwa lokalnego, socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego).

Dodatkowe informacje:

  • absolwent specjalności uzyskuje dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o pracę w Policji;
  • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
  • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej