Filologia polska (nauczycielska)

“Granice mojego języka są granicami mojego świata”.
Ludwig Wittgenstein

Moduł nauczycielski rozszerza i uzupełnia wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, pozwalającą rozumieć i prawidłowo organizować procesy skupione wokół działań opiekuńczych i wychowawczych. Zakres wykształcenia kandydata na nauczyciela poszerza się w istotny sposób poprzez zdobywanie nowoczesnej wiedzy z dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki literatury i języka polskiego na temat organizacji, planowania i projektowania dydaktycznego. Kształtowanie warsztatu pracy studenta specjalizacji nauczycielskiej dopełniają czynności podejmowane w ramach praktyk psychologiczno-pedagogicznej i dydaktycznej. Studia na kierunku filologia polska ze specjalizacją nauczycielską uprawniają absolwenta studiów magisterskich ze specjalizacją nauczycielską do pracy w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedstawione propozycje dotyczące kształcenia kandydatów na nauczycieli nawiązują do współczesnych wyzwań konkretyzujących się w próbach wdrażania elastycznego systemu edukacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Absolwent tej specjalizacji ma wszechstronne wykształcenie humanistyczne, jest przygotowany do samodzielnego badania zjawisk i procesów literackich oraz językowych. Posiada umiejętności pozwalające na pracę w szkolnictwie i innych placówkach oświatowych. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej