Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną (n)

"Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil".
Janusz Korczak

Studia nauczycielskie z przygotowaniem pedagogicznym

Jako absolwent tej specjalności będziesz:

 • dysponował pogłębioną interdyscyplinarną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii i filozofii;
 • kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz do integrowania oddziaływań natury terapeutycznej z codziennymi czynnościami podejmowanymi na zajęciach w przedszkolu i szkole (w klasach I-III) oraz placówkach prowadzących terapię pedagogiczną (np. w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych);
 • przygotowany do prowadzenia zindywidualizowanego procesu edukacyjnego i terapeutycznego;
 • umiał podejmować efektywne działania związane z edukacją, profilaktyką i terapią psychopedagogiczną;
 • potrafił uważnie obserwować swoich wychowanków i dostosowywać metody pracy do możliwości każdego dziecka; będziesz potrafił diagnozować, monitorować rozwój dziecka i przebieg procesu jego kształcenia i wychowania;
 • potrafił projektować i prowadzić badania diagnostyczne w praktyce pedagogicznej, poszerzone w odniesieniu do instytucji przedszkola i szkoły podstawowej, w szczególności uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju;
 • potrafił posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki (w szczególności pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej),psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych (edukacji językowej, polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, plastycznej, muzycznej, prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych oraz wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej), w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych, dobierania strategii realizowania działań praktycznych, zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju, organizowania zintegrowanego procesu kształcenia opartego na wszechstronnej aktywności dziecka, a także pomocy w trudnych sytuacjach na etapie przedszkola i szkoły podstawowej, co potwierdzone zostanie w trakcie praktyk pedagogiczno-dydaktycznych;
 • w szczególności posiadał umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji, formułowanie wniosków oraz opracowywanie i wdrażanie specjalistycznych strategii profilaktycznych i terapeutycznych;
 • aktywnym uczestnikiem zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako specjalista z zakresu terapii pedagogicznej.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie?

Będziesz posiadał przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacja i kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pedagoga-terapeuty w:

 • klasach I-III szkoły podstawowej;
 • żłobkach, klubach malucha
 • placówkach prowadzących terapię pedagogiczną (np. w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz w poradniach psychologiczno - pedagogicznych).

Będziesz również posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 (Dz.U. Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2015, nr 0, poz. 1264, OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej