Pedagogika resocjalizacyjna

"Bądź obecny. Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem".
Małgorzata Stolarska

Studia nienauczycielskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Co zdobędziesz jako absolwent tej specjalności?

  • Pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat specyfiki pedagogiki resocjalizacyjnej, pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym; dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną oraz umiejętnością zastosowania tej wiedzy teoretycznej w sytuacjach praktycznych, związanych z działaniami resocjalizacyjnymi i profilaktycznymi
  • umiejętność obserwowania, wyszukiwania, diagnozowania i przeprowadzania badań w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w perspektywach resocjalizacyjnych oraz profilaktycznych
  • kompetencje zastosowania wiedzy teoretycznej w sytuacjach praktycznych związanych z działaniami resocjalizacyjnymi i profilaktycznymi, które są adresowane do różnych grup odbiorców.

Będziesz posiadał kompetencje:

  • do rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w przebiegu socjalizacji jednostek i grup, które prowadzą do zróżnicowanych form patologicznego, w tym antyspołecznego zachowania oraz marginalizacji i wykluczenia
  • do działalności profilaktycznej z młodzieżą zagrożoną ekskluzją społeczną i dorosłymi osobami przejawiającymi symptomy dysfunkcji i patologii społecznych, w tym uzależnień
  • do działalności resocjalizacyjnej wobec nieletnich sprawców czynów karalnych i młodzieży przejawiającej symptomy demoralizacji oraz z dorosłymi sprawcami czynów zabronionych w warunkach penitencjarnych i probacyjnych.

Twoje kwalifikacje umożliwią Ci:

podjęcie pracy jako wychowawca w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją, w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, sądach (zespołach kuratorskiej służby sądowej i ośrodkach kuratorskich), placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, placówkach socjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych, zakładach karnych oraz aresztach śledczych, w stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym, w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie straży miejskiej i policji.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej