Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - dla absolwentów SPS

WAŻNA INFORMACJA !!!!

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika”, na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej (np. specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja elementarna z językiem angielskim, wczesna edukacja, zintegrowana edukacja i innych)

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 25.06.2019 r. odnoście możliwości dalszego kształcenia się na kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, informujemy, że absolwenci wyżej wymienionych studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Przyjęcie następuje w trybie rekrutacji na I semestr studiów. Następnie student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym zostać wpisany na wyższy semestr. Decyzję w tej sprawie zostanie podjęta przez Komisję Rekrutacyjną indywidualnie rozpatrując każdy przypadek na podstawie przedstawionych dokumentów. Osoby rozpoczynające od 1 października 2019 r. jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” będą kształcone zgodnie z zasadami określonymi w nowych standardach kształcenia nauczycieli.  

Komunikat MNiSW

 

W związku z powyższym Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza nabór dla jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” także dla absolwentów studiów pierwszego stopnia legitymujących się dyplomem studiów nauczycielskich w zakresach pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się w systemie e-rekrutacyjnym, uiścić opłatę rekrutacyjną i dostarczyć komplet dokumentów w terminie do 13 września br.

Rejestracja zostanie włączona 10 lipca.

LOGOWANIE NA STUDIA

 • Wejdź na stronę:  https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/
 • wybierz kierunek studiów:
  • stacjonarne lub niestacjonarne jednolite studia magisterskie
  • kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, profil: ogólnoakademicki (z dopiskiem: „dla absolwentów SPS”)

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna wynosi: 85 zł

Nr konta bankowego generuje się podczas logowania na studia

Osoby posiadające WAŻNĄ Kartę Dużej Rodziny zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej – wówczas kandydat podczas logowania się na studia na etapie " Zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego" zaznacza opcję "Karta Dużej Rodziny". Tym samym kandydat zobowiązany jest do okazania niniejszego dokumentu pracownikowi uczelni podczas składania dokumentów.

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Termin: do 13 września

Komplet dokumentów powinien zawierać:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 1. Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobową) o wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
 2. Świadectwo dojrzałości lub dokument równorzędny (kopia oraz oryginał lub odpis do wglądu),
 3. Aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu,
 5. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia do ściągnięcia ze strony rekrutacji, zakładka REKRUTACJA – wzory dokumentów),
 6. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZENIESIENIA CZĘŚCI OSIĄGNIĘĆ Z POPRZEDNICH STUDIÓW:

 1. Podpisane własnoręcznie podanie o przeniesienie części osiągnięć,  wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
 2. Dyplom ukończenia studiów oraz suplement (kopia oraz oryginał lub odpis do wglądu)
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej