Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalność realizowana w ramach studiów BLENDED-LEARNING!!!

Studia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum. Część zajęć z programu kształćenia realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Pozostałe zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym (około 6-7 zjazdów w semestrze)

Cel kształcenia:

Program kształcenia w zakresie Bezpieczeństwo wewnętrzne, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także form jego funkcjonowania oraz współpracy różnych instytucji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

  • Absolwenci będą mogli wykształcić umiejętność poszukiwania prawidłowości w działaniach państwa związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa jak również określenia skuteczności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa.
  • Ważnym aspektem wiedzy, której dostarczyć ma specjalność jest charakter oraz standardy bezpieczeństwa publicznego, powszechnego, konstytucyjnego, systemów ratownictwa, kryminologii i kryminalistyki, w tym także monitorowania zagrożeń.
  • Absolwenci specjalności zdobędą umiejętność analizy, oceny oraz dyskusji na temat roli instytucji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ich roli w ochronie państwa.
  • Elementem wiedzy zdobytej w ramach specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne będą ponadto zagadnienia imprez masowych, w tym zwłaszcza dotyczące metod i technik ich zabezpieczania oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.
  • Poznają historię bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego ewolucję w XXI wieku.
  • Absolwenci będą mogli zyskać umiejętność analizy dokumentów w zakresie sytuacji kryzysowych i kryzysów jak również przyczyn powstawania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.
  • Zdobędą zdolności i postawy niezbędne do pracy na stanowiskach w zespołach grup dyspozycyjnych oraz sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i śledzeniu zmian w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, krytycznej, pogłębionej refleksji w zakresie jego funkcjonowania.

Możliwości zatrudnienia:

  • Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe kończący specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne, legitymujący się dyplomem licencjata, to wykształcony pracownik grup dyspozycyjnych, który posiada szeroką wiedzę z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego i jego zagrożeń oraz szerokie możliwości ich wykorzystania na rynku pracy – lokalnym oraz ogólnopolskim.
  • Interdyscyplinarna wiedza oraz nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje personalne, społeczne pozwalają absolwentowi podjąć się realizacji wszelkich zadań zawodowych w strukturach administracji publicznej o różnym zasięgu, w instytucjach (publicznych i prywatnych) szeroko pojętego bezpieczeństwa m. in., w zespołach reagowania kryzysowego, ratownictwa, zabezpieczenia imprez masowych, służbach mundurowych (grupach dyspozycyjnych), w firmach zapewniających ochronę osób i mienia.
  • Daje także możliwość kontynuowania studiów na poziomie drugiego stopnia.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej