Edukacja techniczno-informatyczna (nauczycielska)

Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych

3,5-letnie studia inżynierskie

Specjalność służy przygotowaniu wszechstronnie wykształconej w zakresie ogólnotechnicznym kadry inżynierskiej, posiadającej uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów Informatyka i technika w szkołach podstawowych.

Czego się u nas nauczysz?

  • solidnych podstaw w zakresie techniki oraz informatyki ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii informacyjnych do wspomagania prac inżynierskich, naukowo-badawczych i dydaktycznych,
  • umiejętności uruchamiania komputerowo wspomaganych stanowisk dydaktycznych i laboratoryjnych, a także wspomagania zarządzania szkołą z wykorzystaniem metod i technik informatycznych,
  • podstawowej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki,
  • najnowszych metod nauczania, w tym metod i narzędzi właściwych dla e-edukacji, 
  • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Co po studiach?

Absolwenci kierunku ETI (specjalizacja nauczycielska) mogą być zatrudniani jako nauczyciele techniki lub informatyki w szkołach podstawowych.

Mogą również znaleźć zatrudnienie w różnych działach przemysłu, w szkolnictwie, instytucjach oświatowych, bankach, administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych w charakterze projektanta w przemyśle oraz w przemysłowych ośrodkach badawczo-rozwojowych, inżyniera specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania administratora systemów i sieci informatycznych, informatyka programisty lub wdrożeniowca w firmach przygotowujących systemy informatyczne dla różnych dziedzin gospodarki.

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej