Pielęgniarstwo

"Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat".
Thomas Keneally

Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych

Studiuj pielęgniarstwo!

  • Zdobywaj doświadczenie i wiedzę w najlepiej wyposażonych pracowniach w Polsce,
  • zdobądź zawód wysokiego zaufania społecznego,
  • ucz się od najlepszych specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa.

Studia trwają 6 semestrów. Jako absolwent zdobędziesz wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa; zdobędziesz umiejętności: udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i  zapobiegania chorobom.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie:

  • w zakładach opieki zdrowotnej; w szpitalach,  w podstawowej opiece zdrowotnej,
  • w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • w sanatoriach,
  • w placówkach nauczania i wychowania.

Pielęgniarka/pielęgniarz to zawód regulowany, co oznacza pełną uznawalność kwalifikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Uzyskanie  tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa  umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia oraz dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Aktualnie istnieje aż 19 specjalizacji, np. pielęgniarstwa kardiologicznego, opieki paliatywnej, pielęgniarstwa operacyjnego, ratownictwa medycznego, nefrologii i inne. Także szeroka oferta kursów kwalifikacyjnych uczących nowoczesnych metod terapii, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, np. kompresoterapii, podstaw dializoterapii, psychoedukacji osób uzależnionych itp. dają szansę na doskonalenie jakości pracy i zdobywanie kolejnych awansów. Korzystne dla polskiego pielęgniarstwa uregulowania prawne pozwalają na zatrudnianie absolwenta zgodnie z kwalifikacjami i stażem pracy zawodowej, począwszy od stanowiska pielęgniarki, specjalisty pielęgniarstwa i asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo w terminie do 30 września 2020 roku u Koordynators ds. praktyk na kierunku pielęgniarstwo.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej