Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach

 

Jakie kompetencje zawodowe mogą uzyskać absolwenci Studiów?

•             Znajomość struktur i zadań systemu bezpieczeństwa organizacji.

•             Znajomość zasad i procedur zarządzania zasobami ludzkimi oraz informacją w organizacjach.

•             Umiejętność efektywnego działania w składzie zespołów zarządzania bezpieczeństwem i wypracowania koncepcji ochrony fizycznej organizacji.

•             Umiejętności kierowania organizacją w sytuacjach kryzysowych o charakterze zarówno militarnym, jak i niemilitarnym.

•             Umiejętność analizowania ryzyka zagrożeń i projektowania procedur bezpieczeństwa dla organizacji.

•             Znajomość zasad wykorzystania narzędzi IT w zarządzaniu bezpieczeństwem.

 

Do kogo adresujemy naszą ofertę?

•             Studia są przeznaczone dla osób, legitymujących się wykształceniem I stopnia, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem organizacji.

•             Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

  • pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi;
  • funkcjonariuszy „służb mundurowych” (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej);
  • pracowników szeroko rozumianej sfery biznesowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne i informacyjne organizacji;
  • innych osób, dla których wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

Jaka jest tematyka zajęć?

•             Zajęcia mają w większości charakter ćwiczeniowy (treningowy). Wykorzystywany jest również sprzęt i wyposażenie pracowni Zakładu Zarządzania Kryzysowego.

•             Słuchacze są także praktycznie zapoznawani z procedurami zarządzania bezpieczeństwem na stanowiskach dowodzenia.

•             Szczególną uwagę przywiązujemy do doskonalenia działań zespołowych podczas rozwiązywania procedur, oceny ryzyka i zagrożeń oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożeń organizacji, w tym także w sytuacjach kryzysowych.

•             W ramach Studiów wykorzystywane będą również narzędzia IT w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

Do realizacji Studiów skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie: oceny zagrożeń, szacowania ryzyka i praktycznego zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Wśród wykładowców są także osoby aktualnie zatrudnione w zespołach kierowania kryzysowego, systemach ratownictwa medycznego oraz zespołach bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kwalifikacje kadry są gwarantem wysokiej jakości produktu edukacyjnego i dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości w skali zarówno globalnej, jak i sytuacji wewnętrznej kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej