Filologia angielska (nauczycielska)

“Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym”.
Johann Wolfgang von Goethe

 

studia stacjonarne:

Termin rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu:  23 września

sala 10 w budynku Katedry Neofilologii przy ul. Słowiańskiej 8

Egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00. Każdy kandydat umawiany jest na inna godzinę, dlatego prosimy o punktualność!!!!

O której godzinie kandydat ma się stawić na egzamin poinformujemy mailowo (najpóźniej do 21 września).

studia niestacjonarne:

Rekrutacja przedłużona do 15 października. Termin egzaminu 16 października.

Studia drugiego stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 4 semestry. W trakcie procesu kształcenia studenci realizują przedmioty w zakresie praktycznego wykorzystania języka angielskiego, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Poza przedmiotami kierunkowymi studenci specjalizacji nauczycielskiej realizują dwa moduły w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktyki nauczania języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych. Nieodłącznym elementem programu są także praktyki w placówkach oświatowych, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Absolwent kierunku filologia, specjalność Filologia angielska, specjalizacja nauczycielska potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w życiu codziennym i pracy zawodowej. Śledzi na bieżąco wydarzenia i procesy zachodzące w świecie kultury, polityki i gospodarki oraz potrafi doceniać wartość dziedzictwa kulturowego swojego regionu i dbać o poszerzanie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Absolwent posiada kompetencję językową na poziomie C2 według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia mu swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie, a także w piśmie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Absolwent posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent specjalizacji nauczycielskiej dysponuje niezbędną wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Potrafi zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ma udokumentowaną wiedzę oraz praktykę w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego, a także potrafi zadbać o rozwój warsztatu pracy i prawidłowo zaplanować ścieżkę awansu zawodowego. Może również podjąć pracę na stanowiskach wymagających wysokiej kompetencji językowej, znajomości kultury i realiów krajów anglojęzycznych. Zdobyte kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w placówkach oraz instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, biurach podróży, jak i w sektorze ogólnie pojętego biznesu. Absolwent jest wdrożony do realizowania idei samokształcenia i pracy zespołowej oraz doskonalenia ustawicznego.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202

Tel. kontaktowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej