Gospodarka i administracja samorządowa

"Każde miejsce leży tam, gdzie jest od czasu kiedy pierwszy raz tam trafiło. To się nazywa geografia".
Terry Pratchett

Na tej specjalności student poznaje zasady funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w wybranych krajach europejskich. Szczególny nacisk położony zostaje na zagadnienia rozwoju lokalnego, w tym poznanie zadań samorządu lokalnego, form aktywizacji społeczności lokalnych, elementy zarządzania gospodarką komunalną i mieszkaniową czy zasobami ludzkimi. Student poznaje specyfikę rynku nieruchomości oraz systemu zamówień publicznych. Specjalność daje podstawy wiedzy na temat społeczeństwa i gospodarki regionu pomorskiego.

Absolwent posiada zaawansowaną w relacji do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu  geografii  wzbogaconą o wiedzę  ogólną z  obszaru  nauk ścisłych, społecznych, ekonomicznych  i  przyrodniczych.  Absolwent  umie  analizować  zjawiska  i  procesy przyrodnicze,  gospodarcze  i  społeczne  w  różnych  skalach  przestrzennych  –  globalnej, regionalnej  i  lokalnej.  Absolwent  posiada  umiejętności  kompleksowej  oceny środowiska życia  człowieka  oraz  kreatywnego  wykorzystywania  wiedzy  i  wykonywania  pracy zawodowej.  Absolwent dysponuje przygotowaniem w zakresie kreowania gospodarki i polityki w skali lokalnej i regionalnej, co daje podstawy do dobrego przygotowania w różnych instytucjach samorządowych, zajmujących się funkcjonowaniem jednostek terytorialnych. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. Absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej