Gerontogogika z terapią zajęciową

"Bądź obecny. Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem".
Małgorzata Stolarska

Studia nienauczycielskie

Co zdobędziesz będąc absolwentem tej specjalności?

 • Będziesz przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych,
 • zdobędziesz wiedzę o działaniach promocyjnych w sferze zdrowia, takich jak budowanie prozdrowotnej polityki społecznej, tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu, wzmacnianie działań zbiorowych, rozwijanie umiejętności indywidualnych, reorientacja służby zdrowia;
 • będziesz potrafił podjąć działania mające na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed ich rozwinięciem się, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka,
 • będziesz przygotowany do pracy także w obszarze edukacji seniorów do starości i w starości, rozpoznawania ich wielorakich potrzeb oraz w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszymi,
 • uzyskasz kompetencje niezbędne do wspierania ludzi starszych.

W jakich placówkach znajdziesz zatrudnienie?

 • W placówkach opiekuńczych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, ośrodki opieki domowej),
 • w placówkach opieki medycznej i w zakładach opieki zdrowotnej (dla osób starszych, przewlekle chorych, niesprawnych) w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki gerontologicznej (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja),
 • w strukturach administracji rządowej i samorządowej,
 • w ośrodkach zajmujących się organizacją czasu wolnego seniorów (np. kluby seniora) w zakresie edukacji gerontologicznej, terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej i rekreacji osób starszych,
 • w placówkach edukacyjnych dla seniorów (osób 50+), np. w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach itp.,
 • w ośrodkach pomocy społecznej i polityki społecznej (ROPS, MOPR, PCPR, OPS), w zespołach do spraw seniorów i organizacjach wspierających ludzi starszych.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej