Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych

Innowacyjna ścieżka kształcenia realizowana

w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego

Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firmami Kaliop Poland oraz OptiNav, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

  • Studia inżynierskie (3,5 -letnie) realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

Na studiach zostaniesz przygotowany do:

  • do realizacji zadań i projektów o charakterze informatycznym w przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne lub samodzielnie wykorzystujących technologie internetowe i mobilne do realizacji celów biznesowych;
  • zdobędzie umiejętności praktyczne związane z wytwarzaniem oprogramowania, jego planowaniem, inżynierią, projektowaniem, testowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem, będzie umiał zorganizować pracę ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej, będzie miał dobrą orientację w działaniu i zastosowaniach różnych warstw aplikacji, dostępnych narzędziach i technologiach;
  • realizować takie zadania, jak projektowanie i zarządzanie relacyjną lub plikową bazą danych, opracowanie i wytworzenie kompletnej aplikacji webowej i mobilnej z wykorzystaniem skryptowych i kompilowanych języków programowania, zaprojektowanie interfejsów i interakcji z użytkownikiem, integracja systemów w architekturze klient - serwer.

Student zapozna się także z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze światem współczesnych technologii, takimi jak kwestie bezpieczeństwa, użyteczności, testowania, praca w chmurze, SEO czy regulacje prawne obowiązujące w tym obszarze. W czasie studiów otrzymują wykształcenie specjalistyczne  z dziedziny nauk technicznych i informatyki.

Co po studiach?

     ABSOLWENCI ścieżki kształcenia po VII semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera i mogą być zatrudniani jako projektanci aplikacji internetowych i mobilnych, administratorzy sieci i systemów informatycznych, programiści, administratorzy baz danych, specjaliści ds. wdrożeń i testowania oprogramowania, twórcy portali i aplikacji internetowych, a także jako analitycy systemowi i kierownicy projektów.

     Znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk informatycznych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wybór ścieżki kształcenia następuje po drugim semestrze studiów.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej