Напрямки та спеціальності

МИ ЗАПРОШУЄМО ВАС НА БЕЗКОШТОВНИЙ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ!

 

Напрямки та спеціальності в Академії Поморській в Слупську

БАКАЛАВР/ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

напрямок / kierunek:

cпеціальності / ścieżka kształcenia:

АДМІНІСТРАЦІЯ
Administracja
спеціальність / ścieżki kształcenia: обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze;
1. Самоврядування / Administracja samorządowa
2. Адміністрація правосуддя /Administracja wymiaru sprawiedliwości
3. Економічне управління /Administracja gospodarcza

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Bezpieczeństwo Narodowe

спеціальність / ścieżka kształcenia:(обирається після 2 семестру/wybór następuje po 2 semestrze;)
1. Безпека та громадський порядок /Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny
2. Кризове управління /Zarządzanie Kryzysowe
3. Кібермедія / Cybermedia
4. Кіберзагроза /Cyberzagrożenia
5. Захист кіберпростору / Ochrona cyberprzestrzeni
6. Охорона суспільства/Obrona narodowa
7. управление безопасностью и качеством в аэропортах/ Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych
8. материально-техническое обеспечение аэропортов / Zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych

ДІЄТЕТИКА
Dietetyka

 

БИОЛОГИЯ
Biologia

спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze;)
1. Природa – спеціалізація педагогічна /Przyroda (nauczycielska)
2. Біологія медична /Biologia medyczna
3.
 
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
1. Музична освіта -  спеціалізація педагогічна/Edukacja muzyczna (nauczycielska)
Зарахування кандидатів на навчання проводиться на основі комплекту необхідних документів та практичного іспиту що включає:перевірку музичного слуху, почуття ритм, сдатність розрізняти висоту та барву звуків. Абітуриєнт також має представити вміння гри на клавішному інструменті та співу. Додаткові бали можна отримати за виконання твору на будь-якому іншому музичному інфструменті / Sprawdzeniu podczas egzaminu wstępnego podlegać będzie słuch muzyczny, poczucie rytmu, zdolność rozróżniania wysokości i barw dźwięków. Kandydat powinien zaprezentować umiejętność gry na instrumentach klawiszowych i śpiewu; dodatkowo mile widziana jest prezentacja gry na wybranym przez siebie instrumencie muzycznym.
 
ОСВІТА В ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАТИЦІ – інженерний напрямок
Edukacja techniczno-informatyczna - kierunek inżynierski  
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Навчання технічно-інформацийне – спеціалізація педагогічна /Edukacja techniczno-informatyczna (nauczycielska)
2. Проектування мобільних додатків і веб-додатків/ Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych
3. Програмування в галузі автоматизації і роботехніки / Programowanie w automatyce i robotyce
 
ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА
Filologia angielska

спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Філологія англійська -спеціальність перекладача /Filologia angielska - translatoryka
2. Філологія англійська – спеціалізація педагогічна/Filologia angielska (nauczycielska)
3. Філологія англійська - комунікація в медіапросторі /Filologia angielska – komunikacja w mediach

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА
Filologia germańska
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна/Filologia germańska (nauczycielska)
2. Філологія німецька – німецька мова в туризмі та бізнесі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce
 
ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА
Filologia rosyjska
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Філологія російська – російська мова в туризмі та бізнесі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
2. Філологія російська – література та переклад /Filologia rosyjska – literacko-przekładoznawcza
3. Філологія російська зі знанням англійської мови /Filologia rosyjska z językiem angielskim
4. Філологія російська з навчанням польської мови як іноземної/ Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego
ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА
Filologia polska
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska (nauczycielska)
2. Видавництво та редагування /Wydawniczo-redaktorska
3. Педагогічна з елементами логопедичної діагностики/ Nauczycielska z elementami diagnozy logopedycznej
 
ФІЗИКА ТЕХНІЧНА (ІНЖ.)
Fizyka techniczna - kierunek inżynierski

спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Екотехнології –відновлювані джерела енергії /Ekotechnologie – odnawialne źródła energii
2. Технічні методи в кріміналістиці /Metody techniczne w kryminalistyce
3. Фізико-хімічна інженерія матеріалознавства/ Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa

4. Механіка авіаційна /Mechanika lotnicza

ГЕОГРАФІЯ
Geografia
 
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Формування та управління навколишнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (також для кандидатів 50+)
2. Економіка та політика місцевого самоврядування /Gospodarka i polityka samorządowa
3. Геоінформація /Geoinformacja
4. Спеціальність педагогічна/specjalność nauczycielska
 
Iсторія
Historia

спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze)
1. Архівістика та управління документацією в органах влади і на підприємствах /Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
2. Iсторія - спеціалізація педагогічна/Historia – specjalizacja nauczycielska 
3. Американістика / Amerykanistyka
4. Цифрова архивістика/Archiwistyka cyfrowa
5. реклама культурної спадщини/ promocja dziedzictwa kulturowego
6. Військознавство/Wojskoznawstwo
7. Історія регіональна (для кандидатів 50+)/historia regionalna - dla kandydatów „50 plus”
8. Історія хтистиянства (для кандидатів 50+)/historia chrześcijaństwa - dla kandydatów „50 plus”

Інформатика – напрямок інженерний
Informatyka – kierunek inżynierski

1. Програмування / Programowanie

2. Аналіз даних в Business Intelligence/Analiza Danych w Business Intelligence

ИНЖИНЕРИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА – напрямок інженерний
Inżynieria cybeprzestrzeni    

спеціалізації/ ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

1. Інженерія кібермедія/inżynieria cybermediów
2. Кібербезпека з елементами криптографії і криптології/cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii

Косметологія 
Kosmetologia
1. Косметологія/Kosmetologia ogólna

ЛОГіСТИКА
Logistyka

спеціальність/ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1.Транспорт и спедиція/transport i spedycja
2.Логістика морського простору/logistyka morska
3. Складові системи/systemy magazynowe
  
ЕКОЛОГІЯ
Ochrona środowiska 

спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

1. Біомоніторинг і сталий розвиток /Biomonitoring i zrównoważony rozwój
2. Екоенерге́тика /Ekoenergetyka
3. Економіка і муніципальне управління водопостачання і каналізації / Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
4. Управління природничим міським простором / Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską
5. Охорона навколишнього середовища в діяльності органів публічної влади (тільки заочна форма навчання) /Ochrona środowiska w administracji publicznej (tylko na studiach niestacjonarnych)

ПЕДАГОГІКА
Pedagogika
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Пенітенціарна педагогіка з кримінальною профілактикою / Рedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną
2. Психопедагогіка /Psychopedagogika
3. Педагогіка опікунсько-виховна з соціальною допомогою / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
 
МЕДСЕСТРИНСТВО
Pielęgniarstwo

 Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті медсестринство до 30.09.2021 координатору практик. Приймаються виключно довідки від польських лікарів. Для того, щоб отримати направлення до лікаря необхідно звернутись до приймальної комісії Поморської академії. 
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo w terminie do 30 września 2021 roku u Koordynatora ds. praktyk dla kierunku Pielęgniarstwo.  

СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Praca socjalna
1. Соціальна робота в галузі суспільної допомоги і полікультурному середовищі / Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym
ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Ratownictwo medyczne
 
Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті екстрена медична допомога до 30.09.2021 координатору практик. Приймаються виключно довідки від польських лікарів. Для того, щоб отримати направлення до лікаря необхідно звернутись до приймальної комісії Поморської академії. 
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo medyczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo medyczne w terminie do 30 września 2021 roku u Kierownika Pracowni Umiejętności Praktycznych w Ratownictwie Medycznym.
СОЦІОЛОГІЯ
Socjologia

спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Кримінологія та соціологія пенітенціарна /Kryminologia i socjologia penitencjarna
2. Соціологія місцевих громад та місцевого самоврядування/ socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego
3. Злочинна профілактика з допомогою соціопсихології/ prewencja kryminalna z socjopsychologią

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
Turystyka i rekreacja

спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІII семестру/wybór następuje po III semestrze)
1. Геотуризм /Geoturystyka
2. Оздоровчий Туризм /Turystyka zdrowotna
3. Активний туризм /Turystyka aktywna
4. Туризм у морській зоні (також для кандидатів 50+) / Turystyka w strefie morskiej

YПРАВЛІННЯ
Zarządzanie
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Управління підприємством/Zarządzanie przedsiębiorstwem
2. Управління людськими ресурсами/Zarządzanie zasobami ludzkimi  
3. Бухгалтерський облік/Rachunkowość
4. Менеджер з продажу/Menedżer sprzedaży 
5. Управління в готельно-ресторанному бізнесі (з поглибленним вивченням англійської мови та другї іноземної мови на вибір)/ Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii 
 
ФЛОРИСТИКА/
Florystyka
 
 

АКУШЕРСТВО/
Położnictwo
 
Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті акушерство до 30.09.2021 координатору практик. Приймаються виключно довідки від польських лікарів. Для того, щоб отримати направлення до лікаря необхідно звернутись до приймальної комісії Поморської академії. 
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku położnictwo oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku położnictwo w terminie do 30 września 2021 roku u Koordynatora ds. praktyk dla kierunku położnictwo.  

 

ЦІЛІСНЕ МАГІСТЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ (п’ятирічне)/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (pięcioletnie)

напрямок / kierunek:

ФІЗІОТЕРАПІЯ
Fizjoterapia

Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті фізіотерапія до 30.09.2021 координатору практик. Приймаються виключно довідки від польських лікарів. Для того, щоб отримати направлення до лікаря необхідно звернутись до приймальної комісії Поморської академії. 
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo medyczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo medyczne w terminie do 30 września 2021 roku u Kierownika Pracowni Umiejętności Praktycznych w Fizjoterapii.

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА ТА ПОЧАТКОВА
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
ПРАВОЗНАВСТВО
Prawo

 

МАГІСТРАТУРА/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

напрямок / kierunek:спеціальності / ścieżki kształcenia:
АДМІНІСТРАЦІЯ
Administracja
спеціальність / ścieżki kształcenia: обирається після ІІ семестру/wybór następuje po IІ semestrze;
1.    Самоврядування / Administracja samorządowa
2.    Адміністрація публічної безпеки /Administracja bezpieczeństwa publicznego
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Bezpieczeństwo Narodowe
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Охорона суспільства / Оbrona narodowa
2. Управління безпекою в організаціях / zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach
3. Безпека інформаційна /Bezpieczeństwo informacyjne
4. Міжнародна безпека /Bezpieczeństwo międzynarodowe
5. Управління безпекою та гігієною праці /Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
6. Кримінологія / Кримінологія з криміналістикою / Kryminologia /Kryminologia z kryminalistyką
 
БІОЛОГІЯ
Biologia
1. Біологія медична /Biologia medyczna
2. Природні експертизи і біомоніторінг /Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring
3. Біологія – спеціалізація педагогічна /Biologia - Specjalizacja nauczycielska
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
1. Анімація культури -Animacja kultury
Прийняття на навчання проводиться на основі комплекту необхідних документів та результату екзамену:виконання музичного твору на фортепіано та спів пісні з власних акомпанементом на фортепіано/Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku egzaminu oraz złożonych wymaganych dokumentów.  Egzamin obejmuje: wykonanie utworu na fortepianie oraz śpiew piosenki z własnym akompaniamentem fortepianowym oraz złożonych wymaganych dokumentów.
ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА
Filologia polska
1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska – specjalizacja nauczycielska 
2. Сучасна культура /Kultura współczesna
ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА
Filologia angielska
1. Філологія англійська - спеціальність перекладача /Filologia angielska– translatoryka
2. Філологія англійська – спеціалізація педагогічна /Filologia angielska – specjalizacja nauczycielska
Прийняття на навчання проводиться на основі комплекту необхідних документів та результату екзамену
ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА
Filologia germańska
1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна /Filologia germańska - specjalizacja nauczycielska
2. Філологія німецька – німецька мова в бізнесі та туризмі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce
ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА
Filologia rosyjska
1. Філологія російська – російська мова в бізнесі та туризмі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
2. Філологія російська зі знанням англійської мови /Filologia rosyjska z językiem angielskim
ГЕОГРАФІЯ
Geografia

1. Економіка і самоврядування / Gospodarka i administracja samorządowa
2. Географія – спеціалізація педагогічна/Geografia –specjalizacja nauczycielska
3. Туризм /Turystyka
4. Формування та управління навколишнім природнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
5. Клімат та управління водними ресурсами/Klimat i gospodarka wodna

ІСТОРІЯ
Historia
1. Історія - спеціалізація педагогічна/Historia – specjalizacja nauczycielska
2. Архівістика та наука про Помор'я /Archiwistyka z pomorzonawstwem
3. Міжнародні політичні та економічні відносини / Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
4. Регіональна історія/ Historia regionalna
5. Історія християнства/Historia chrześcijaństwa
  
ПЕДАГОГІКА
Pedagogika
1. Психопедагогіка /Psychopedagogika
2. Педагогіка /Pedagogika
3. Геронтогогіка з елементами терапії в групі /Gerontogogika z terapią zajęciową
4. Педагогіка опікунсько - виховна з соціальною допомогою /Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą społeczną
5. Початкова освіта з педагогічною терапією / Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
6. Пенітенціарна педагогіка з елементами кризового втручання/Pedagogika penitencjarna z interwencją kryzysową
 
МЕДСЕСТРИНСТВО
Pielęgniarstwo
Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті медсестринство до 30.09.2020 координатору практик. Приймаються виключно довідки від польських лікарів. Для того, щоб отримати направлення до лікаря необхідно звернутись до приймальної комісії Поморської академії. 
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo w terminie do 30 września 2020 roku u Koordynatora ds. praktyk dla kierunku Pielęgniarstwo.  
МІЖНАРОДНІ СТОСУНКИ
Stosunki międzynarodowe
 
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze)
1. Сучасна дипломатія/Dyplomacja współczesna
2. Дослідження міжнародних конфліктів/Studia nad konfliktami międzynarodowymi
3. Європеїстика/Europeistyka
YПРАВЛІННЯ
Zarządzanie
 
спеціальності / ścieżki kształcenia:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)
1. Управління в підприємстві / Zarządzanie w przedsiębiorstwie
2. Управління в галузі туризму / Zarządzanie w turystyce
3. Управління логістичне / Zarządzanie logistyką
4. Міжнародний бізнес (навчання на цій спеціальності відбувається з першого семестру і на англійській мові) /Biznes międzynarodowy
 

 

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej