Напрямки та спеціальності

 

 

 

БАКАЛАВР/ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

 

Спеціальності / Ścieżki kształcenia:

АДМІНІСТРАЦІЯ
Administracja

Стаціонарне/заочне навчання:
     1. Самоврядування / Administracja samorządowa
     2. Адміністрація правосуддя /Administracja wymiaru sprawiedliwości
     3. Економічне управління /Administracja gospodarcza

Спеціальність обирається після 1 курсу.

НАЦІОНАЛЬНАЯ БЕЗПЕКА
Bezpieczeństwo Narodowe

Стаціонарне навчання:

 1. Захист кіберпростору / Ochrona cyberprzestrzeni
 2. Кібермедія / Cybermedia
 3. Кіберзагроза /Cyberzagrożenia
 4. Управління безпекою та якістью в аєропортах/ Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych
 5. Матеріально-технічне забезпечення аєропортів / Zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Безпека та громадський порядок /Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny
 2. Національна охорона /Obrona narodowa
 3. Кризове управління /Zarządzanie kryzysowe

Стаціонарне навчання (в системі blended-learning):

 1. Внутрішня безпека/ Bezpieczeństwo wewnętrzne
 2. Національна охорона /Obrona narodowa
 3. Пожежна безпека/Ochrona przeciwpożarowa

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ДІЄТОЛОГІЯ
Dietetyka

 Стаціонарне навчання.

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті дієтологія. Направлення до лікаря можна отримати в Поморській академії в Слупську після приїзду.

 *Згідно з Розпорядженням Міністра охорони здоровья Польщі від 22.12.2021 абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID-19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

БІОЛОГИЯ
Biologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Біологія – спеціалізація педагогічна /Biologia (nauczycielska)
 2. Біологія медична/Biologia medyczna
 3. Флористика/Sztuka ogrodowa

Спеціальність обирається після 1 курсу.

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Стаціонарне навчання (педагогічне):

 1. Музика в школі/Muzyka w szkole
 2. Вокально-інструментальні ансамблі/Zespoły wokalno-instrumentalne
 3. Мультимедійні техніки/Techniki multimedialne

* На факультеті проводиться вступний еккзамен:

      - виконання 2 музичних творів на будь-якому музичному інструменті (додатково на фортепіано).

      - Спів 1 пісні

      - перевірка музичного слуху та поч уття ритму

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ОСВІТА В ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАТИЦІ – інженерний напрямок
Edukacja techniczno-informatyczna - kierunek inżynierski  

Стаціонарне навчання:

 1. Спеціальність педагогічна /nauczycielska
 2. Iнтернет речі/Internet rzeczy
 3. Програмування в галузі автоматизації і роботехніки / Programowanie w                  automatyce i robotyce

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА
Filologia angielska

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Філологія англійська -спеціальність перекладача /Filologia angielska - translatoryka
 2. Філологія англійська - комунікація в медіапросторі/Filologia angielska – komunikacja w mediach
 3. Філологія англійська – спеціальність педагогічна/Filologia angielska (nauczycielska)

Спеціальність обирається після 3 семестру.

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА
Filologia germańska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна/Filologia germańska (nauczycielska)
 2. Філологія німецька – німецька мова в туризмі та бізнесі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА
Filologia rosyjska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія російська – російська мова в туризмі та бізнесі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 2. Філологія російська – література та переклад /Filologia rosyjska – literacko-przekładoznawcza
 3. Філологія російська з вивченням англійської мови /Filologia rosyjska z językiem angielskim
 4. Філологія російська з вивченнм польської мови як іноземної/ Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА
Filologia polska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska (nauczycielska)
 2. Видавництво та редагування /Wydawniczo-redaktorska
 3. Копірайтинг та соціальні мережі/Copywriting i media społecznościowe
 4. Регіоналістика/Edukacja regionalna

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ФІЗИКА ТЕХНІЧНА (ІНЖ.)
Fizyka techniczna - kierunek inżynierski

Стаціонарне навчання:

 1. Екотехнології –відновлювальні джерела енергії /Ekotechnologie – odnawialne źródła energii
 2. Фізико-хімічна інженерія матеріалознавства/ Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa
 3. Технічні методи в кріміналістиці /Metody techniczne w kryminalistyce
 4. Механіка авіаційна /Mechanika lotnicza

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ГЕОГРАФІЯ
Geografia
 

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Формування та управління навколишнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 2. Геоінформація та аналіз даних з простору /Geoinformacja i analiza danych pzestrzennych
 3. Спеціальність педагогічна/Geografia (nauczycielska)
 4. Агрономія/Agronomia

Спеціальність обирається після 1 курсу.

IСТОРІЯ
Historia

Стаціонарне навчання:

 1. Архівістика та історія Поморського регіону/Archiwistyka i historia Pomorza
 2. Iсторія - спеціалізація педагогічна/Historia (nauczycielska)
 3. Публічна історія: історя в медіа просторі/Public history: historia w przestrzeni medialnej

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ІНФОРМАТИКА – напрямок інженерний
Informatyka – kierunek inżynierski

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Програмування / Programowanie
 2. Аналіз даних в Business Intelligence/Analiza Danych w Business Intelligence
 3. Програмовання в інжинерії / Programowanie w inżynierii

Спеціальність обирається після 1 семестру.

ІНЖЕНЕРІЯ КІБЕРПРОСТОРУ– напрямок інжинерний
Inżynieria cyberprzestrzeni  - kierunek inżynierski

 

Стаціонарне навчання:

 1. Кібербезпека з елементами криптології/Cyberbezpieczeństwo z kryptologią
 2. Медіабезпека/Bezpieczeństwo mediów

Спеціальність обирається після 1 семестру.

КОСМЕТОЛОГІЯ
Kosmetologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Косметологія/Kosmetologia ogólna

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті косметологія. Направлення до лікаря можна отримати в Поморській академії в Слупську після приїзду.

 *Згідно з Розпорядженням Міністра охорони здоровья Польщі від 22.12.2021 абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID-19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

ЛОГІСТИКА
Logistyka

Стаціонарне навчання:

 1. Транспорт и спедиція/Transport i spedycja
 2. Логістика морського простору/Logistyka morska
 3. Складові системи/Systemy magazynowe
 4. "Зелені" (еко) ланцюги постачання/Zielone łańcuchy dostaw

Заочне навчання:

 1. Транспорт и спедиція/Transport i spedycja
 2. Логістика морського простору/Logistyka morska
 3. Складові системи/Systemy magazynowe

Спеціальність обирається після 3 семестру.

  
ЕКОЛОГІЯ
Ochrona środowiska 

Стаціонарне навчання:

 1. Біомоніторинг і збалансовий розвиток /Biomonitoring i zrównoważony rozwój
 2. Екоенерге́тика /Ekoenergetyka
 3. Економіка і муніципальне управління водопостачання і каналізації / Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 4. Управління природничим міським простором / Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ПЕДАГОГІКА
Pedagogika

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Психопедагогіка /Psychopedagogika
 2. Догляд та виховна педагогіка з соціальною допомогою / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
 3. Пенітенціарна педагогіка з кримінальною профілактикою / Рedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną

Спеціальність обирається після 1 курсу.

МЕДСЕСТРИНСТВО
Pielęgniarstwo

 Стаціонарне навчання.

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті медсестринство. Направлення до лікаря можна отримати в Поморській академії в Слупську після приїзду.

 *Згідно з Розпорядженням Міністра охорони здоровья Польщі від 22.12.2021 абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID-19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Praca socjalna

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Соціальна робота в галузі суспільної допомоги в полікультурному середовищі / Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym
ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Ratownictwo medyczne
 

Стаціонарне/заочне навчання.

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті екстреної медичної допомоги. Направлення до лікаря можна отримати в Поморській академії в Слупську після приїзду.

 *Згідно з Розпорядженням Міністра охорони здоровья Польщі від 22.12.2021 абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID-19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

СОЦІОЛОГІЯ
Socjologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Кримінологія та соціологія пенітенціарна /Kryminologia i socjologia penitencjarna
 2. Європейська інтерграція/Integracja europejska
 3. Профілактика злочинності за допомогою соціопсихології/ Prewencja kryminalna z socjopsychologią

Спеціальність обирається після 1 курсу.

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
Turystyka i rekreacja

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Активний туризм /Turystyka aktywna
 2. Туризм у морській зоні/ Turystyka w strefie morskiej
 3. Оздоровчий туризм /Turystyka zdrowotna
 4. Мультимедіа в туризмі/Multimedia w turystyce

Спеціальність обирається після 3 семестру.

YПРАВЛІННЯ
Zarządzanie

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Управління підприємством/Zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Управління людськими ресурсами/Zarządzanie zasobami ludzkimi  
 3. Управління фінансами та бухгалтерський облік/Zarządzanie finansami i rachunkowość
 4. Маркетинг та управління продажами /Marketing i zarządzanie sprzedażą
 5. Управління в готельно-ресторанному бізнесі / Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii 

Спеціальність обирається після 3 семестру.

  

АКУШЕРСТВО/
Położnictwo
 

Стаціонарне навчання.

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті акушерство. Направлення до лікаря можна отримати в Поморській академії в Слупську після приїзду.

 *Згідно з Розпорядженням Міністра охорони здоровья Польщі від 22.12.2021 абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID-19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

 

 

 

РЕАБІЛІТАЦИЙНА ПЕДАГОГІКА З КРИЗОВИМ ВТРУЧАННЯМ*

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową*

*навчання на факультеті буде можливе після згоди Міністерства освіти

Стаціонарне/заочне навчання:

 

 

 

 

ЦІЛІСНЕ МАГІСТЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ (п’ятирічне)/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (pięcioletnie)

Напрямок / Кierunek:

ФІЗІОТЕРАПІЯ
Fizjoterapia

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті фізіотерапія. Направлення до лікаря можна отримати в Поморській академії в Слупську після приїзду.

 *Згідно з Розпорядженням Міністра охорони здоровья Польщі від 22.12.2021 абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID-19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

Стаціонарне навчання:

 1. Фізіотерапія в оздоровчій медицині
 2. Реабілітація пд час геріатричного догляду

Спеціальність обирається після 6 семестру.

ДОШКІЛЬНА ТА ПОЧАТКОВА ПЕДАГОГІКА
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
ПРАВОЗНАВСТВО
Prawo

ПСИХОЛОГІЯ

Psychologia

*навчання на факультеті буде можливе після згоди Міністерства освіти

Стаціонарне навчання:

 1. Клінічна пcихологія
 2. Психологія розвитку

 

 

 

МАГІСТРАТУРА/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Напрямок / Кierunek:Спеціальності / Ścieżki kształcenia:
АДМІНІСТРАЦІЯ
Administracja

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Міська адміністрація/Administracja publiczna
 2. Податкова адміністрація/Administracja skarbowa

Спеціальність обирається після 1 курсу.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Bezpieczeństwo Narodowe

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Кримінологія / Кримінологія з криміналістикою / Kryminologia /Kryminologia z kryminalistyką
 2. Міжнародна безпека /Bezpieczeństwo międzynarodowe
 3. Національна оборона / Оbrona narodowa

Стаціонарне навчання (в системі blended-learning):

 1. Безпека публічна /Bezpieczeństwo publiczne
 2. Міжнародна безпека /Bezpieczeństwo międzynarodowe
 3. Військова безпека /Bezpieczeństwo militarne

Спеціальність обирається після 1 курсу.

БІОЛОГІЯ
Biologia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Біологія медична /Biologia medyczna
 2. Природні експертизи і біомоніторінг /Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring
 3. Біологія – спеціалізація педагогічна /Biologia (nauczycielska)
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Стаціонарне навчання:

 1. Спеціальність педагогічна/Nauczycielska

*Прийняття на навчання проводиться на основі комплекту необхідних документів та результату вступного екзамену:

- виконання музичного твору на фортепіано (1 твір)

- виконання музичного твору на будь-якому інструменті музичному (1 твір)

- спів пісні (2 твори, один з власним акомпанементом)

- диригування твору, який обере комісія

- інтонування вправи сольфеджіо, який обере комісія (сольфеджіо)

- виконання завдання ритмічного, яке окреслить комісія

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА
Filologia polska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska (nauczycielska)
 2. Сучасна культура /Kultura współczesna
ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА
Filologia angielska

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Філологія англійська - спеціальність перекладача /Filologia angielska– translatoryka
 2. Філологія англійська – спеціалізація педагогічна /Filologia angielska (nauczycielska)
 3. Філологія англійська – міжкультурна комунікація /Filologia angielska – komunikacja międzykulturowa

*Прийняття на навчання проводиться на основі комплекту необхідних документів та результату вступного екзамену

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА
Filologia germańska

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна /Filologia germańska (nauczycielska)
 2. Філологія німецька – німецька мова в бізнесі та туризмі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce
ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА
Filologia rosyjska

Стаціонарне навчання:

 1. Філологія російська – російська мова в бізнесі та туризмі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 2. Філологія російська зі знанням англійської мови /Filologia rosyjska z językiem angielskim
 3. Філологія російська з українською мовою /Filologia rosyjska z językiem ukraińskim
ГЕОГРАФІЯ
Geografia

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Географія – спеціалізація педагогічна/Geografia (nauczycielska)
 2. Туризм /Turystyka
 3. Формування та управління навколишнім природнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
ІСТОРІЯ
Historia

Стаціонарне навчання:

 1. Архівістика та історія Поморського регіону /Archiwistyka i historia Pomorza
 2. Дипломатія та закордонна політика/Dyplomacja i polityka zagraniczna
 3. Публічна історія: історія в медіапросторі/Public history: historia w przestrzeni medialnej
 4. Історія - спеціалізація педагогічна/Historia (nauczycielska)
  

ПЕДАГОГІКА*
Pedagogika

*навчання на факультеті буде можливе після згоди Міністерства освіти

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Психопедагогіка /Psychopedagogika
 2. Догляд та виховна педагогіка з арт-терапією/Pedagogika opikuńczo-wychowawcza z arterapią
 3. Репетиторство та навчання дорослих/Edukacja dorosłych z tutoringiem
МЕДСЕСТРИНСТВО
Pielęgniarstwo

Стаціонарне/заочне навчання.

*Абітурієнти, які будуть прийняті на перший рік навчання мають представити медичні довідки  про відсутність протипоказань для проходження професійної практики на факультеті медсестринство. Направлення до лікаря можна отримати в Поморській академії в Слупську після приїзду.

 *Згідно з Розпорядженням Міністра охорони здоровья Польщі від 22.12.2021 абітурієнти медичних факультетів мають представити інформацію про актуальне щеплення проти COVID-19. Якщо абітурієнт має протипоказання до щеплення, то необхідно представити довідку про наявність протипоказань. Довідка про щеплення або про протипоказання не мають бути представлені в Приймальній комісії, тільки безпосередньо в Інстиуті наук про здоров*я для можливості проходження практики в лікарнях.

МІЖНАРОДНІ СТОСУНКИ
Stosunki międzynarodowe
 

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Дослідження міжнародних конфліктів/Studia nad konfliktami międzynarodowymi
 2. Європеїстика/Europeistyka

Спеціальність обирається після 1 семестру.

YПРАВЛІННЯ
Zarządzanie
 

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Управління в підприємстві / Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 2. Управління в галузі туризму / Zarządzanie w turystyce
 3. Управління логістичне / Zarządzanie logistyką
 4. Міжнародний бізнес (навчання на цій спеціальності відбувається з першого семестру і на англійській мові) /Biznes międzynarodowy

Спеціальність обирається після 1 семестру.

Соціальна робота*

Praca socjalna*

*навчання на факультеті буде можливе після згоди Міністерства освіти

Стаціонарне/заочне навчання:

 1. Соціальна робота в галузі охорони здоровья

 

 

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej