Psychologia wspierania rozwoju*

* ścieżka zostanie utworzona po otrzymaniu akceptacji MEiN

 

Głównym celem kształcenia na kierunku JSM Psychologia profil praktyczny jest przygotowanie Absolwenta posiadającego gruntowną wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, niezbędne do pełnienia aktywnej roli zawodowej w społeczeństwie zgodnie z określonymi standardami etycznymi.

Przewidujemy realizację dwóch ścieżek specjalistycznych:

  • Psychologia wspomagania rozwoju 
  • Psychologia kliniczna

Po ukończeniu studiów na kierunku JSM Psychologia profil praktyczny Absolwent uzyskuje kwalifikacje w dziedzinie psychologii oraz tytuł magistra psychologii. Absolwent jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji nauki w ramach studiów III stopnia i studiów podyplomowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku JSM Psychologia profil praktyczny, ścieżka Psychologia wspierania rozwoju Absolwent zdobywa wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka i jego rodziny; we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży w normie i z zaburzeniami rozwojowym; przy wspomaganiu i stymulowaniu osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym; przy wspomaganiu rozwoju osób starszych i chorych somatycznie; przy realizacji diagnozy rozwojowej; przy konstruowaniu i realizacji indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Absolwent ma kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy psychologa w instytucjach systemu oświaty; prywatnych gabinetach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; placówkach opiekuńczo-wychowawczych; instytucjach specjalizujących się w działaniach rozwojowych, wspierających i diagnostycznych; instytucjach pomocowych, psychoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, zajmujących się wspieraniem dzieci, młodzieży i dorosłych w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami; w instytucjach samorządowych, rządowych, agendach pozarządowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku JSM Psychologia profil praktyczny, ścieżka Psychologia kliniczna Absolwent zdobywa wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z osobami w kryzysach i w trudnych sytuacjach społecznych, cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych, somatycznych i neurologicznych; w sytuacji interwencji kryzysowej i profilaktyki uzależnień; przy konstruowaniu i realizacji procesu diagnozy klinicznej. Absolwent ma kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy psychologa w instytucjach systemu oświaty; prywatnych gabinetach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; służbach mundurowych; w systemie ochrony zdrowia; w jednostkach pomocy społecznej; w systemie wymiaru sprawiedliwości; w organach ścigania; instytucjach samorządowych, rządowych, agendach, pozarządowych; w instytucjach biznesowych, reklamowych, badawczych, doradczych, finansowych, marketingowych, przedsiębiorstwach.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej