Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach

 

Jakie kompetencje zawodowe mogą uzyskać absolwenci ścieżki kształcenia?

 • Znajomość struktur i zadań systemu bezpieczeństwa organizacji. 
 • Znajomość zasad i procedur zarządzania zasobami ludzkimi oraz informacją w organizacjach. 
 • Umiejętność efektywnego działania w składzie zespołów zarządzania bezpieczeństwem i wypracowania koncepcji ochrony fizycznej organizacji.     
 • Umiejętności kierowania organizacją w sytuacjach kryzysowych o charakterze zarówno militarnym, jak i niemilitarnym.
 • Umiejętność analizowania ryzyka zagrożeń i projektowania procedur bezpieczeństwa dla organizacji.
 • Znajomość zasad wykorzystania narzędzi IT w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Do kogo adresujemy naszą ofertę?

Studia są przeznaczone dla osób, legitymujących się wykształceniem I stopnia, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem organizacji.

Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

 • pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi;
 • funkcjonariuszy „służb mundurowych” (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej);
 • pracowników szeroko rozumianej sfery biznesowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne i informacyjne organizacji;
 • innych osób, dla których wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

Jaka jest tematyka zajęć?

 • Zajęcia mają w większości charakter ćwiczeniowy (treningowy). Wykorzystywany jest również sprzęt i wyposażenie pracowni Zakładu Zarządzania Kryzysowego.
 • Słuchacze są także praktycznie zapoznawani z procedurami zarządzania bezpieczeństwem na stanowiskach dowodzenia.
 • Szczególną uwagę przywiązujemy do doskonalenia działań zespołowych podczas rozwiązywania procedur, oceny ryzyka i zagrożeń oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożeń organizacji, w tym także w sytuacjach kryzysowych.
 • W ramach Studiów wykorzystywane będą również narzędzia IT w zarządzaniu bezpieczeństwem.   

Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

Do realizacji Studiów skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie: oceny zagrożeń, szacowania ryzyka i praktycznego zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Wśród wykładowców są także osoby aktualnie zatrudnione w zespołach kierowania kryzysowego, systemach ratownictwa medycznego oraz zespołach bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kwalifikacje kadry są gwarantem wysokiej jakości produktu edukacyjnego i dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości w skali zarówno globalnej, jak i sytuacji wewnętrznej kraju.

 

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej