Gospodarka i administracja samorządowa

"Każde miejsce leży tam, gdzie jest od czasu kiedy pierwszy raz tam trafiło. To się nazywa geografia".
Terry Pratchett

Na tej ścieżce kształcenia student poznaje zasady funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w wybranych krajach europejskich. Szczególny nacisk położony zostaje na zagadnienia rozwoju lokalnego, w tym poznanie zadań samorządu lokalnego, form aktywizacji społeczności lokalnych, elementy zarządzania gospodarką komunalną i mieszkaniową czy zasobami ludzkimi. Student poznaje specyfikę rynku nieruchomości oraz systemu zamówień publicznych. Ścieżka daje podstawy wiedzy na temat społeczeństwa i gospodarki regionu pomorskiego.

Absolwent posiada zaawansowaną w relacji do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu  geografii  wzbogaconą o wiedzę  ogólną z  obszaru  nauk ścisłych, społecznych, ekonomicznych  i  przyrodniczych.  Absolwent  umie  analizować  zjawiska  i  procesy przyrodnicze,  gospodarcze  i  społeczne  w  różnych  skalach  przestrzennych  –  globalnej, regionalnej  i  lokalnej.  Absolwent  posiada  umiejętności  kompleksowej  oceny środowiska życia  człowieka  oraz  kreatywnego  wykorzystywania  wiedzy  i  wykonywania  pracy zawodowej.  Absolwent dysponuje przygotowaniem w zakresie kreowania gospodarki i polityki w skali lokalnej i regionalnej, co daje podstawy do dobrego przygotowania w różnych instytucjach samorządowych, zajmujących się funkcjonowaniem jednostek terytorialnych. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. Absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej