Pedagogika penitencjarna z interwencją kryzysową

"Bądź obecny. Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem".
Małgorzata Stolarska

Absolwent ma wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, kryminologii i prawa dotyczącą zachowania się i wychowania człowieka, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, podstawowych założeń i metod pracy penitencjarnej oraz pracy z osobą w kryzysie. Zdobyta wiedza umożliwia Absolwentowi współpracę z psychologiem oraz zespołem interdyscyplinarnym oraz umożliwi Absolwentowi samodzielne konstruowanie programów interwencyjnych i wychowawczych, projektowanie i realizowanie programów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, podejmowanie działań diagnostycznych, wspierających i wspomagających funkcjonowanie osób w kryzysie, osób niedostosowanych społecznie, naruszających obowiązujące normy prawa karnego i zagrożonych powrotnością do przestępstwa.

Absolwent ma umiejętności niezbędne do:

 • diagnozowania problemów i realizacji w zespole podstawowych celów interwencji wobec osoby w kryzysie: zapewnienie wsparcia emocjonalnego, konfrontacja z rzeczywistością, stworzenie planu pomocy;
 • projektowania i realizowania oddziaływań wychowawczych w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych;
 • adekwatnego doboru form, metod i technik oddziaływania względem osób niedostosowanych społecznie, naruszających obowiązujące normy prawa karnego, przebywających w izolacji i zagrożonych powrotnością do przestępstwa;
 • opracowywania i realizowania prostych programów uwzględniających składowe modelu interwencji;

Absolwent ma kompetencje umożliwiające:

 • refleksyjne spojrzenie na własną rolę zawodową;
 • pogłębione rozumienie funkcjonowania osoby w kryzysie psychologicznym;
 • pogłębione rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizacyjnego;
 • diagnozowanie, planowanie i prowadzenie procesu interwencyjnego i resocjalizacyjnego w stosunku do osób wykazujących zachowania ryzykowne, niedostosowanych społecznie, o wysokim stopniu demoralizacji, łamiących obowiązujące normy prawne;
 • współpracę z innymi specjalistami w celu jak najpełniejszego wspierania procesu kształcenia, opieki, wychowania, rozwoju;

Absolwent ma kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy:

 • na stanowisku kuratora społecznego i zawodowego
 • na stanowisku wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych (zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny)
 • na stanowisku wychowawcy w placówkach postpenitencjarnych - ośrodki adaptacji społecznej;
 • na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - policyjna izba dziecka, świetlica socjoterapeutyczna;
 • na stanowisku funkcjonariusz służby więziennej;
 • na stanowisku funkcjonariusz policji;

Absolwent uzyskuje tytuł magistra w zakresie pedagogiki penitencjarnej z interwencją kryzysową. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji nauki w ramach studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej