Socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w dziedzinie nauk społecznych z zakresu socjologii i dyscyplin pokrewnych, w celu wykorzystania w  pracy zawodowej, pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie oraz w rozwoju osobowym i kształceniu przez całe życie. Potrafią zastosować nabytą wiedzę do przeprowadzenia badań i analiz socjologicznych z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiadają umiejętności pracy zespołowej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem.

Absolwenci w zakresie „socjologii społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego”: znają socjologiczną problematykę z zakresu struktur i funkcjonowania zbiorowości terytorialnych (wsi, miasta, społeczności lokalnych i regionalnych), wyposażeni są w wiedzę socjologiczną, prawną  i ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i mechanizmów rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem politycznych, jak i społeczno-kulturowych czynników rozwoju, a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej.  Absolwenci potrafią realizować badania i analizy socjologiczne na poziomie lokalnym i regionalnym.  Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętność konstruowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego i regionalnego.

 

Absolwenci będą  gotowi do podjęcia pracy:

  • w ośrodkach badań społecznych,
  • ośrodkach prognozowania społecznego,  
  • instytucjach administracji publicznej, samorządowej i rządowej zajmujących się rozwojem lokalnym i regionalnym, w tym w szczególności w działach rozwoju społeczno-gospodarczego w samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, promocji gmin, powiatów i województw, 
  • w organizacjach pozarządowych,   
  • w firmach komercyjnych działających w obszarze rozwoju lokalnego i regionalnego,  jako specjalista (doradca) w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Absolwenci kierunku Socjologia studiów I stopnia są  przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej