Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (I piętro, p. 225)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl
Kierownik studiów tel.: (59) 84 05 400  (pon. - pt. w godz. 8:00 - 14:45)

 

Do kogo kierowane są studia:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków posiadających tytuł magistra lub licencjata.

Uwaga!Potrzebne są też kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli chcemy pracować w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; w publicznej i naukowej – niekonieczne.

 

Sylwetka absolwenta

Skończenie studiów daje kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, naukowej i innych.

Zasadnicze treści kształcenia

Obszar nauk humanistycznych      

Słuchacz będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych należących do obszaru humanistyki, jak  bibliologia i informatologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, historia i historia sztuki, a także filozofia. Do kształcenia na podyplomowych studiach z zakresu edukacji bibliotecznej najbardziej przystaje bibliologia (jako nauka o książce i jej funkcji społecznej) i informatologia (jako nauka o informacji naukowej i procesach z nią związanych), ale także literaturoznawstwo zajmujące się analizą i wartościowaniem książek literackich oraz zagadnieniami odbioru, czyli czytelnictwem, a także kulturoznawstwo zajmujące się różnymi wytworami kultury, m.in.. książkami i ich ochroną. Edukacja biblioteczna jest bliska kierunkowi kształcenia w szkołach wyższych: Informacja naukowa z bibliotekoznawstwem, dla którego od 2007 roku istnieją  standardy kształcenia (zob. Przepisy prawne poz.7), jednak wykracza poza te treści, gdyż nastawiona jest na podmiot, którym są dzieci i młodzież szkolna podlegające procesowi edukacji i wychowania.

Obszar nauk społecznych

Słuchacz, kształcąc się dla potrzeb oświaty i przygotowując się do pracy  z dziećmi i młodzieżą szkolną poprzez bibliotekę szkolną postrzeganą obecnie  w świetle nowych standardów w Unii Europejskiej jako nie tylko zbiornica i wypożyczalnia książek, ale przede wszystkim jako dydaktyczna pracownia interdyscyplinarna, ośrodek informacji i  internetowe centrum multimedialne szkoły oraz ważne ogniwo w wychowywaniu poza lekcjami, czerpie z takich dyscyplin należących do obszaru nauk społecznych, jak pedagogika, psychologia, socjologia czy też nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.

Obszar nauk ścisłych i technicznych

Blok z zakresu technologii informacyjnej włączony do kształcenia jako niezbędny  w pracy informacyjnej, dydaktycznej i edukacyjnej  czerpie częściowo   z treści dyscypliny naukowej, jaką jest informatyka, która należy i do dziedziny nauk matematycznych, a zatem do obszaru nauk ścisłych, ale także jest zaliczana do obszaru  nauk technicznych. Studia Podyplomowe Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną są związane w różnym stopniu z kierunkami studiów prowadzonymi w Akademii Pomorskiej, takimi jak kulturoznawstwo, filologia polska i filologie obce (w tym literaturoznawstwo i językoznawstwo), historia, pedagogika, socjologia, filozofia, ale także edukacja techniczno-informatyczna. Treści kształcenia na tych kierunkach należą do obszarów nauk humanistycznych, społecznych, ale także ścisłych i technicznych, podobnie jak  kształcenie na Studiach  Podyplomowych Edukacja Biblioteczna  z Technologią Informacyjną.

Informacje dodatkowe:

Zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Rekrutacja w dwóch terminach (semestr letni i semestr zimowy)  na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń. Warunki ukończenia studiów: zaliczenia z oceną, napisanie  i obrona pracy dyplomowej.

Kierownik studiów: dr Beata Taraszkiewicz

Czas trwania studiów: 3 semestry/350 godz.

Koszt studiów: 1200 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej