Master of Business Administration (MBA)

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania,

Katedra Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku

serdecznie zaprasza na studia podyplomowe „MBA”

 
 
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Sonia Hilarecka
ul. Boh. Westerplatte 64 (I piętro, pok. 213)
76-200 Słupsk
tel. +48 795 820 980, (59) 84 05 923
e-mail: sonia.hilarecka@apsl.edu.pl 

 

Studia MBA na Akademii Pomorskiej w Słupsku są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego oraz średniego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów, a także osób które chcą zajmować stanowiska kierownicze w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Studia Master of Business Administration (MBA) oferowane przez Akademię Pomorską w Słupsku są studiami podyplomowymi 3- semestralnymi.

Studia podyplomowe MBA to przede wszystkim studia praktyczne, prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem case study oraz metody projektowej. Zajęcia prowadzone są również z wykorzystaniem platformy e-learningowej, która jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny poprzez zamieszczanie na niej niezbędnych materiałów wykorzystywanych podczas spotkań).

W ramach studiów wyróżnione zostały dwa poziomy:

I. poziom strategiczny (440 godzin) kierowany do kadry menedżerskiej najwyższego szczebla, tj. osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz pracujących na stanowiskach menedżerskich najwyższego szczebla.

II. poziom operacyjny (400 godzin) kierowany do kierowników średniego szczebla oraz osób które chcą zajmować stanowiska kierownicze.

Dwa pierwsze semestry stanowią tzw. semestry bazowe, składające się z pięciu modułów (razem 280 godzin)

  1. Moduł Zarządzanie (MZ) – 70 godzin,
  2. Moduł HR (MHR) – 45 godzin,
  3. Moduł Rachunkowość i Finanse (MRiF) – 75 godzin,
  4. Moduł Prawny (MP) – 40 godzin,
  5. Moduł Projektowy (MPR) – 50 godzin.

 

W semestrze III Słuchacz ma możliwość wyboru modułu kształcenia spośród następujących:

Poziom strategiczny (120 godzin):

⎯ Moduł Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (MZP),

⎯ Moduł Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (MZOZ),

⎯ Moduł Zarządzanie w Administracji Publicznej (MZAP),

⎯ Moduł Zarządzanie Bezpieczeństwem (MZB),

⎯ Moduł Zarządzanie w Oświacie i Kulturze (MZOiK).

Dodatkowo dla studiów na poziomie strategicznym Słuchacz ma możliwość wyboru dwóch z czterech przedmiotów (40 godzin):

Business English – 20 godzin,

Procesy decyzyjne – warsztaty - 20 godzin,

Lean Management - 20 godzin,

Radzenie sobie ze stresem – warsztaty - 20 godzin.

Poziom operacyjny (120 godzin):

⎯ Moduł Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (MZOZ),

⎯ Moduł Zarządzanie w Administracji Publicznej (MZAP),

⎯ Moduł Zarządzanie Bezpieczeństwem (MZB),

⎯ Moduł Zarządzanie w Oświacie i Kulturze (MZOiK).

 

System płatności   MBA w Akademii Pomorskiej

Opłata wpisowa 200,00 zł

Numer konta dla opłaty wpisowej: 71 2490 0005 0000 4520 8377 0269 z dopiskiem: opłata wpisowa MBA

 

Odpłatność za studia:

Poziom strategiczny: 18.000,00 złotych (możliwość płatności w 3 ratach po 6.000,00 złotych)

Poziom operacyjny: 15.000,00 złotych (możliwość płatności w 3 ratach po 5.000,00 złotych)

 

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze jesiennym 2022r. trwa do 15 października 2022r.
Nabór dokumentów dla osób zainteresowanych udziałem w studiach podyplomowych MBA rozpoczynających się w semestrze zimowym (luty 2023r.) prowadzony jest sposób ciągły do. 31.01.2023r.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej