Mediacje i negocjacje w szkole

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Kierownik studiów: dr Anetta Jaworska

 

 

Do kogo kierowane są studia:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/ magisterskie): nauczyciele, pedagodzy,  psycholodzy, zainteresowani efektywnym rozwiązywaniem konfliktów oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowych związanych z konfliktami powstającymi w grupach i zespołach społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk oświatowych – w tym szkoły).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent podyplomowych studiów „Mediacje i negocjacje” otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności i zdania egzaminu końcowego. Program Studiów odpowiada wytycznym Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów.

Absolwent jest osobą posiadającą pogłębioną wiedze teoretyczną z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz posiada praktyczną umiejętność działań mediacyjnych i negocjacyjnych.

Absolwent jest wyposażony w:

1. wiedzę obejmującą:

  • podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego (przebieg mediacji, zasady mediacji, rolę mediatora, wskazania i przeciwwskazania stosowania mediacji, etykę zawodową mediatorów oraz standardy prowadzenia mediacji),
  • psychologiczne  mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów a także teorię negocjacji i pojęć negocjacyjnych;
  • prawne regulacje pracy mediatora

2. umiejętności dotyczące:

  • praktycznego treningu mediacji
  • prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami
  • prowadzenia sesji mediacyjnych
  • dokonania analizy i diagnozy konfliktu
  • wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami
  • współpracy z innymi specjalistami
  • autoanalizy własnych działań

Ukończenie studiów podyplomowych  „Mediacje i negocjacje” daje możliwość ubiegania o wpis na listę mediatorów stałych.

Ukończenie i zaliczenie modułu: Praktyk Zastępowania Agresji (ART)®, uprawnia do pełnienia funkcji trenera pomocniczego ART®  dla odbiorców końcowych oraz przyjęcia na kurs "Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART)®", autorstwa Ewy i Jacka Morawskich (Instytut Amity). ART® jest licencjonowanym programem doskonalenia osobistych kompetencji w zakresie komunikacji odważnej, umiejętności prospołecznych, kontroli złości oraz wnioskowania moralnego.

Zasadnicze teksty kształcenia:

Moduł I

Zasady i składniki postępowania mediacyjnego

Wprowadzenie do mediacji i negocjacji w szkole

Przebieg postępowania mediacyjnego

Negocjacje – rodzaje i przebieg

Mediacje z udziałem nieletniego

Moduł II

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

Psychospołeczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktu

Psychologia zachowań ryzykownych

Przemoc i agresja w przestrzeni publicznej

Konflikt i sposoby ich rozwiązywania

Moduł III

Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji

Trening umiejętności mediacyjnych

Trening umiejętności społecznych

Komunikacja w mediacji

Praktyczny trening mediacji w szkole i z nieletnim

Praktyczny trening negocjacji

Wprowadzenie do Treningu Zastępowania Agresji

Elementy coachingu w mediacjach i negocjacjach (autodiagnoza)

Moduł IV

Prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych

Prawne i organizacyjne aspekty pracy mediatora

Standardy, etapy i zasady mediacji

 

Informacje dodatkowe:

Czas trwania studiów: 2 semestry/180godz.

Koszt studiów:1300 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej