Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (I piętro, p. 225)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

 

Do kogo kierowane są studia:

Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Sylwetka absolwenta

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją rozumiana jest jako zintegrowany model oddziaływań w obszarze opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii zarówno instytucjonalnej, jak i środowiskowej. Realizacja założeń systemu opiekuńczo-wychowawczego z elementami resocjalizacji uwzględnia diagnozę środowiskową, jak i również osobowościową, która jest punktem wyjścia w tworzeniu optymalnych sposobów oddziaływań indywidualnych i społecznych. W opiece i wychowaniu w połączeniu z elementami oddziaływań resocjalizacyjnych tworzy się, uwzględniając założenia teoretyczne zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi, profilaktykę środowiskową, która ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznej.

Zasadnicze treści kształcenia

Treści programowe obejmują dwa bloki zagadnień:1. Teoretyczny - interdyscyplinarny charakter analizy problemów opieki, wychowania, zjawisk patologii indywidualnej i społecznej przy wykorzystaniu wiedzy i metodyki z obszarów prawa, psychologii, socjologii, nauk medycznych i ekonomii pozwoli na poznanie mechanizmów szeroko pojętych problemów funkcjonowania człowieka w środowisku rodzinnym i społecznym. Umożliwi ich diagnozowanie, co stanowi z kolei punkt wyjścia przy tworzeniu zintegrowanych programów oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych.2. Metodyczny - umiejętności praktyczne, które pozwolą w stosowny sposób reagować na potrzeby w zakresie opieki i terapii, agresji, przemocy czy wycofania oraz pozwolą ustalić metody oddziaływania opiekuńczo-wychowawczego, resocjalizacyjnego i terapeutycznego w rodzinie, szkole, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych oraz w środowisku otwartym. Blok ten jest uzupełniony o umiejętności związane z mediacjami i negocjacjami społecznymi, strategie pracy z grupą oraz warsztaty psychoedukacyjne. Program kształcenia obejmuje również praktyki pedagogiczne o charakterze zawodowym.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Czas trwania studiów: 3 semestry

Koszt studiów: 1200 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kierownik studiów: dr Danuta Apanel

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej