Przygotowanie pedagogiczne

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl
Kierownik studiów: dr Ewa Murawska (ewa.murawska@apsl.edu.pl)

 

Do kogo kierowane są studia?

Adresatem studiów są absolwenci wyższych studiów niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata i przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. Oferta kierowana jest głównie do kandydatów, którzy pracują/lub mają zamiar pracować w charakterze nauczycieli zawodu, a także do absolwentów kierunków studiów niepedagogicznych, którzy po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych chcą podjąć pracę w wybranej placówce/instytucji edukacyjnej.

Sylwetka absolwenta

Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Absolwenci uzyskają niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych oraz do nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z kierunkiem przygotowania merytorycznego. Zakładane efekty kształcenia należą do obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Program kształcenia obejmuje opis kierunkowych efektów kształcenia wraz z odniesieniami do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Zasadnicze treści kształcenia

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji pedagogicznych, w tym:

  • dostarczenie słuchaczom podstawowych kategorii pojęciowych umożliwiających zrozumienie społecznego sensu edukacji i jej roli  w procesach przemian społecznych,
  • ukierunkowanie i wzbogacenie percepcji zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, kształtowanie umiejętności ich interpretowania,
  • wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz własnego rozwoju zawodowego,
  • kształtowanie szeroko rozumianych umiejętności wychowawczych, w tym stosowania zasad efektywnej komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów,
  • doskonalenie umiejętności stosowania metod aktywizujących w pracy i podnoszenia jej efektywności,
  • ćwiczenie elementów warsztatu pedagogicznego.

 

Informacje dodatkowe:

Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym w ramach dwudniowych zjazdów (w sobotą i niedzielę) zgodnie z ustalonym dla edycji harmonogramem zajęć. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych; odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.

 

Czas trwania studiów: 3 semestry/ 360 godz. + 150 godz. praktyk

Koszt studiów: 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej