Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (I piętro, pok. 225)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Kierownik studiów: dr Anetta Jaworska

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie) o profilu nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych, a także inne osoby posiadające wykształcenie wyższe zainteresowane doskonaleniem kompetencji związanych z działalnością profilaktyczną, terapeutyczną i prozdrowotną w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, punktach konsultacyjnych, świetlicach środowiskowych, placówkach służby zdrowia, placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i zakładach pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów jest:

 1. Przygotowanie teoretyczne i metodyczne absolwenta do pracy o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności pracy prewencyjnej , diagnostycznej i korekcyjnej w zakresie uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Przygotowanie do działalności prewencyjnej i korekcyjnej w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, instytucjach dla nieletnich oraz jednostkach penitencjarnych.
 3. Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy w różnych obszarach działań pomocowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wykazujących zachowania ryzykowne lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Absolwent posiada wiedzę, w zakresie rozwiązywania zróżnicowanych problemów zachowań ryzykownych oraz współczesnych uzależnień substancjalnych i behawioralnych. Jest on przygotowany do prowadzenia, działań prewencyjnych i terapeutyczno-wychowawczych w przestrzeni publicznej, w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakładach karnych, instytucjach promocji zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach wsparcia społecznego i w rodzinach. Posiada wiedzę obejmującą etiologię, typologię, symptomatologię oraz sposoby zapobiegania i eliminowania problemów zaburzeń zachowania, a przede wszystkim współczesnych form uzależnień. Dzięki cyklom warsztatów praktycznych absolwent dysponuje także praktycznymi umiejętnościami stosowania wiedzy w pracy z osobami, których zdrowie psychiczne zagrożone jest poprzez używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych, a także pracoholizm, cyberholizm, infoholizmem, przemoc, przestępczość, subkultury dewiacyjne, hazard i prostytucję. Absolwent jest przygotowany merytorycznie do samodzielnej realizacji zajęć profilaktycznych z młodzieżą i dorosłymi. Studia mają charakter doskonalący; student wyposażony jest zatem w wiedzę, umiejętności i kompetencje, nie nabywa jednak uprawnień do samodzielnej pracy terapeutycznej.

ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK I:  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

 • Przemoc i agresja w przestrzeni publicznej
 • Patologie społeczne
 • Prewencja zachowań ryzykownych
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii

BLOK II:  METODYCZNO-PRAKTYCZNY

 • Trening interpersonalny i intrapsychiczny
 • Life coaching
 • Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy
 • Interwencja kryzysowa

BLOK III: TEORII UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

 • Teorie i mechanizmy uzależnień substancjalnych i behawioralnych
 • Współuzależnienie i DDA - diagnoza, terapia, system wsparcia
 • Studium przypadku - etiologia, diagnoza i terapia
 • Społeczno-prawne aspekty uzależnień
 • Systematyka środków psychoaktywnych
 • Modele terapii i psychoterapii uzależnień
 • Terapia uzależnień w zakładach karnych

INFORMACJE DODATKOWE:

Podyplomowe Studia Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych organizowane są w trybie niestacjonarnym w ramach trzydniowych (piątek po godzinie 15.30, sobota i niedziela) zgodnie z ustalonym dla studiów harmonogramem zajęć. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych; odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.

Czas trwania studiów: 2 semestry/200 godz.

Koszt studiów: 1350 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej