Wychowanie do życia w rodzinie z wiedzą o społeczeństwie

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (I piętro, pok. 225)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Kierownik studiów: dr Dorota Kiełb-Grabarczyk (dkielb-grabarczyk@wp.pl)

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Adresatami studiów są absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych z przygotowaniem pedagogicznym posiadający tytuł magistra lub licencjata zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów  Wychowanie do życia w rodzinie  oraz Wiedza o społeczeństwie. Studia Podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów  I lub II stopnia lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych,  którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. Absolwenci  nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci podyplomowych studiów po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ukończenie studiów przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Wprowadzenie do filozofii społecznej
 • Mechanizmy życia społecznego
 • Wstęp do prawa
 • Komunikacja społeczna
 • Zagadnienie biomedyczne
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Zagadnienie psychologiczno-pedagogiczne
 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Systemy polityczne współczesnego świata
 • Podstawy ustrojowe i instytucjonalne UE
 • Wybrane problemy współczesnego świata
 • Teorie demokracji
 • System polityczno-administracyjny Polski
 • Przemiany w Polsce i świecie po 1989 roku
 • Edukacja regionalna
 • Doktryny i ruchy polityczne
 • Elementy ekonomii i gospodarki
 • Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Praktyki dydaktyczne
 • Seminarium dyplomowe

INFORMACJE DODATKOWE:

Czas trwania studiów: 3 semestry

Koszt studiów: 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej