Zarządzanie jakością

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie jakością” z certyfikatem TÜV Rheinland Polska
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7 (II piętro, pok. 72)
tel. (59) 306 76 04
e-mail: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

 

Ideą studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i ukształtowanie umiejętności pozwalających na skuteczne zarządzanie jakością w organizacji, przygotowanie słuchaczy do.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem jakością, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania jakością w organizacji.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji.

Słuchacz po zakończeniu kształcenia oprócz dyplomu studiów podyplomowych wydanych przez AP w Słupsku,  otrzymuje certyfikat potwierdzający możliwości prowadzenia audytów wewnętrznych wydany przez TÜV Rheinland Polska.

Osiągnięcie głównego celu kształcenia studiów, możliwe jest dzięki realizacji celów pośrednich:

I. Pogłębiania wiedzy słuchaczy w zakresie:

 • teoretycznych podstaw dotyczących systemu zarządzania jakością w organizacji,
 • podstawowych wymagań norm:PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO 19011:2012; PN-ISO 26000:2012,
 • teoretycznych podstaw tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001,
 • nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania jakością.

II.Doskonalenia umiejętności słuchaczy w zakresie:

 • identyfikowania i właściwej interpretacji procesów, zjawisk i faktów związanych z zarządzaniem jakością,
 • planowania, przygotowania i prowadzenia audytów wg ISO 19011,
 • praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania jakością nabywanej w trakcie studiów podyplomowych,
 • posługiwania się normami PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO 19011:2012, PN-ISO 26000:2012,
 • posługiwania się wybranymi technikami i narzędziami zarządzania jakością.

III. Rozwijania ich kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności ciągłej samo-edukacji w zakresie objętym problematyką studiów,
 • współpracy w zespołach specjalistów i zespołach zadaniowych tworzonych na potrzeby zarządzania jakością,
 • dostrzegania i identyfikacji problemów związanych z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych,
 • myślenia innowacyjnego pozwalającego na podejmowanie wyzwań zawodowych związanych z zarządzaniem jakością.

Nasze Atuty:

 • kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania jakością
 • wykładowcy to praktycy, którzy prowadzą zajęcia z rozwiązywaniem i omawianiem konkretnych przykładów w oparciu o stosowane normy,
 • zajęcia konwersatoryjne z przewagą zajęć praktycznych,
 • konkurencyjna cena.

program studiów:

 1. Podstawy zarządzania jakością
 2. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 3. Podstawy Lean Manufacturing
 4. Wybrane metody statystyczne w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie
 5. Dokumentacja systemu zarządzania jakością
 6. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001
 7. Inne systemy zarządzania (System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)
 8. CSR -Corporate Social Responsibility
 9. Podstawy komunikacji, negocjacji i mediacji
 10. Audyt zintegrowanego systemu zarządzania jakością

Informacje o studiach:

 • 2 semestry(średnio 1 zjazd w miesiącu)
 • 181 godzin
 • Opłata semestralna 2300 zł

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej