Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ścieżka kształcenia realizowana w ramach studiów BLENDED-LEARNING!!!

Studia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum. Część zajęć z programu kształcenia realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Pozostałe zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym.

Cel kształcenia:

Program kształcenia w zakresie Bezpieczeństwo wewnętrzne, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także form jego funkcjonowania oraz współpracy różnych instytucji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

  • Absolwenci będą mogli wykształcić umiejętność poszukiwania prawidłowości w działaniach państwa związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa jak również określenia skuteczności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa.
  • Ważnym aspektem wiedzy, której dostarczyć ma specjalność jest charakter oraz standardy bezpieczeństwa publicznego, powszechnego, konstytucyjnego, systemów ratownictwa, kryminologii i kryminalistyki, w tym także monitorowania zagrożeń.
  • Absolwenci specjalności zdobędą umiejętność analizy, oceny oraz dyskusji na temat roli instytucji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ich roli w ochronie państwa.
  • Elementem wiedzy zdobytej w ramach specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne będą ponadto zagadnienia imprez masowych, w tym zwłaszcza dotyczące metod i technik ich zabezpieczania oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.
  • Poznają historię bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego ewolucję w XXI wieku.
  • Absolwenci będą mogli zyskać umiejętność analizy dokumentów w zakresie sytuacji kryzysowych i kryzysów jak również przyczyn powstawania zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.
  • Zdobędą zdolności i postawy niezbędne do pracy na stanowiskach w zespołach grup dyspozycyjnych oraz sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i śledzeniu zmian w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, krytycznej, pogłębionej refleksji w zakresie jego funkcjonowania.

Możliwości zatrudnienia:

  • Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe kończący ścieżkę kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne, legitymujący się dyplomem licencjata, to wykształcony pracownik grup dyspozycyjnych, który posiada szeroką wiedzę z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego i jego zagrożeń oraz szerokie możliwości ich wykorzystania na rynku pracy – lokalnym oraz ogólnopolskim.
  • Interdyscyplinarna wiedza oraz nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje personalne, społeczne pozwalają absolwentowi podjąć się realizacji wszelkich zadań zawodowych w strukturach administracji publicznej o różnym zasięgu, w instytucjach (publicznych i prywatnych) szeroko pojętego bezpieczeństwa m. in., w zespołach reagowania kryzysowego, ratownictwa, zabezpieczenia imprez masowych, służbach mundurowych (grupach dyspozycyjnych), w firmach zapewniających ochronę osób i mienia.
  • Daje także możliwość kontynuowania studiów na poziomie drugiego stopnia.

Na kierunku kształceni będą przyszli pracownicy administracji samorządowej, zespołów reagowania kryzysowego, jednostek organizacyjnych podmiotów gospodarczych zajmujących się ochroną informacji, jednostek straży granicznej, więziennictwa, policji, straży miejskiej, firm z branży ochrony osób i mienia oraz organizacji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Chętni, którzy chcieliby dołączyć do grona studentów tego prestiżowego kierunku, powinni się spieszyć, ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże. Jest to jedyny bezpłatny kierunek studiów z tego zakresu w naszym regionie.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej