Edukacja techniczno-informatyczna (nauczycielska)

  • Studia inżynierskie (3,5 -letnie) realizowane tylko na studiach stacjonarnych.

Ścieżka kształcenia służy przygotowaniu wszechstronnie wykształconej w zakresie ogólnotechnicznym kadry inżynierskiej.

Czego się u nas nauczysz?

  • solidnych podstaw w zakresie techniki oraz informatyki ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii informacyjnych do wspomagania prac inżynierskich, naukowo-badawczych i dydaktycznych,
  • umiejętności uruchamiania komputerowo wspomaganych stanowisk dydaktycznych i laboratoryjnych, a także wspomagania zarządzania szkołą z wykorzystaniem metod i technik informatycznych,
  • podstawowej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki,
  • najnowszych metod nauczania, w tym metod i narzędzi właściwych dla e-edukacji,
  • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Co po studiach?

Absolwenci ETI mogą znaleźć zatrudnienie w różnych działach przemysłu, instytucjach oświatowych, bankach, administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych w charakterze projektanta w przemyśle oraz w przemysłowych ośrodkach badawczo-rozwojowych, inżyniera specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania administratora systemów i sieci informatycznych, informatyka programisty lub wdrożeniowca w firmach przygotowujących systemy informatyczne dla różnych dziedzin gospodarki.

Wybór ścieżki kształcenia następuje po drugim semestrze studiów.

Uwaga! Zdobycie kwalifikacji nauczycielskich wymaga kontynuacji tej ścieżki na studiach drugiego stopnia!

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej