Promocja dziedzictwa kulturowego

"Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi."
Ricarda Huch

Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych

Absolwent kierunku historia, ścieżka: promocja dziedzictwa narodowego posiada wiedzę dotyczącą historii Polski i historii powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem geografii historycznej Polski i świata. Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu historii kultury i sztuki, kultury materialnej, kolekcjonerstwa i muzealnictwa.

Absolwent posiada kompetencje i wykształcenie specjalistyczne wymagane od osób wykonujących pracę w zakresie wyrażonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. nr 18, poz. 91), jak i w zakresie prowadzenia badań i innych czynności na rzecz podmiotów instytucji społeczno-kulturalnych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające samodzielną obsługę turystycznych grup indywidualnych i zbiorowych, jak i wyszukiwanie i przetwarzanie informacji w bazach teleinformatycznych przydatne zarówno do pracy we wszystkich podmiotach, które do swego działania potrzebują informacji znajdujących się urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach kultury, mediach, biurach turystycznych, podmiotach organizujących komercyjnie i niekomercyjnie czas wolny w sposób indywidualny i zbiorowy).

W ramach kształcenia Instytut Historii współpracuje z następującymi podmiotami:

 1. "Głos. Dziennik Pomorza" - redakcja "Głosu Koszalińskiego"/"Głosu Szczecińskiego"/"Głosu Pomorza"
 2. Telewizja Kablowa "Vectra" w Słupsku
 3. Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 4. Starostwo Powiatowe w Sławnie
 5. Starostwo Powiatowe w Słupsku
 6. Urząd Gminy w Kobylnicy
 7. Urząd Gminy w Ustce
 8. Urząd Miejski w Ustce
 9. Urząd Miejski w Sławnie
 10. Urząd Miejski w Słupsku
 11. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 12. Muzeum w Koszalinie
 13. Muzeum w Lęborku
 14. Muzeum w Stargardzie
 15. Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie
 16. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku
 17. Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie
 18. Archiwum Państwowe w Koszalinie
 19. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
 20. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
 21. Archiwum Państwowe w Szczecinie
 22. Archiwum Państwowe w Poznaniu
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej