Wojskoznawstwo

Studia realizowane tylko na studiach stacjonarnych

Absolwent kierunku historia, ścieżka wojskoznawstwo otrzyma wiedzę, umiejętności i kompetencję do pracy w administracji publicznej i samorządowej, a także w wybranych instytucjach administracji specjalnej. Absolwent będzie dysponował wiedzą z zakresu  historii, a także z zakresu krajowej i zagranicznej problematyki związanej z wojskiem i pozostałymi służbami mundurowymi i cywilnymi, wiedzą związaną z ich dziejami oraz wiedzą dotyczącą specyfiki działalności służb cywilnych i mundurowych w chwili obecnej, jak i w przeszłości. Będzie posiadał wiedzę z zakresu dziejów strategii wojennej oraz wyposażenia i umundurowania żołnierzy państwa polskiego, jak i liczących się dawniej i obecnie sił zbrojnych państw obcych. Wiedzę, umiejętności i kompetencje będzie nabierał we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi (np. z przedstawicielami amerykańskiej bazy w Redzikowie). Będzie również posiadać wiedzę z zakresu kartografii wojskowej oraz ogólną wiedzę z zakresu rodzaju i wyposażenia broni oraz umundurowania. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu mechanizmów i głównych obszarów działalności administracji specjalnej, w tym wojskowej.

Absolwent posiada kompetencje przydatne do pracy na stanowiskach związanych z analizą informacji, a także posiada kompetencje w zakresie przeprowadzania prac naukowo-badawczych i innych czynności jako pracownik lub funkcjonariusz na rzecz podmiotów administracji państwowej i samorządowej oraz administracji specjalnej (w tym wojskowej) na szczeblu lokalnym i regionalnym w myśl regulacji prawnych właściwych dla służby cywilnej i wojskowej. Wiedza z zakresu historii wojskowości państwa polskiego i obcych sił zbrojnych umożliwi absolwentowi przygotowanie i udział w rekonstrukcjach historycznych, prowadzonych przez instytucje kulturalne i oświatowe. Potencjalne miejsca pracy: policja, Straż Graniczna, wojsko, straż pożarna (w zakresie odrębnych regulacji przepisów).

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające wyszukiwanie informacji w bazach teleinformatycznych, przydatne zarówno do pracy we wskazanych w przepisach prawnych instytucji administracji cywilnej i służb mundurowych celu właściwego funkcjonowania. Jest przygotowany warsztatowo, by w dostępnych zasobach informacyjnych podmiotów związanych ze służbą cywilną i mundurową odnaleźć materiały przydatne do samodzielnego przygotowania pracy dyplomowej na studiach II stopnia.

 

W ramach kształcenia Instytut Historii współpracuje z następującymi podmiotami:

 

 1. "Głos. Dziennik Pomorza" - redakcja "Głosu Koszalińskiego"/"Głosu Szczecińskiego"/"Głosu Pomorza"
 2. Telewizja Kablowa "Vectra" w Słupsku
 3. Starostwo Powiatowe w Człuchowie
 4. Starostwo Powiatowe w Sławnie
 5. Starostwo Powiatowe w Słupsku
 6. Urząd Gminy w Kobylnicy
 7. Urząd Gminy w Ustce
 8. Urząd Miejski w Ustce
 9. Urząd Miejski w Sławnie
 10. Urząd Miejski w Słupsku
 11. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 12. Muzeum w Koszalinie
 13. Muzeum w Lęborku
 14. Muzeum w Stargardzie
 15. Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie
 16. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku
 17. Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie
 18. Archiwum Państwowe w Koszalinie
 19. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
 20. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
 21. Archiwum Państwowe w Szczecinie
 22. Archiwum Państwowe w Poznaniu
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej